Gemeente - openbaarheid van bestuur | Pittem

Gemeente - openbaarheid van bestuur

Verslagen gemeenteraad

In de raadpleegomgeving krijg je een overzicht van alle besluiten, verslagen, .... van het bestuur die we wettelijk mogen en moeten publiceren.

 

Meerjarenplan 2020-2025

In 2019 werd een omgevingsanalyse gemaakt ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan.

In de documenten die via de link te bekijken zijn kan je het meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum: 7 januari 2020) raadplegen of de extra documentatie omtrent het meerjarenplan.

Rechtspositieregeling en deontologische code

Je kan hier ook de rechtspositieregeling (beslissing GR 04/04/2022 met publicatie op 06/04/2022), het arbeidsreglement (beslissing GR 13/12/21 met publicatie op 15/12/2021) en de deontologische code van het gemeentepersoneel raadplegen, net als de deontologische code voor mandatarissen (gecoördineerde versie juni 2023). Naar aanleiding van de oprichting van een deontologische commissie werd hoofdstuk 8 uit de deontologische code aangepast (beslissing GR en beslissing OCMWR 05/06/2023; publicatie 07/06/2023). 

Jaarrekening

Wens je de jaarrekening van 2018 of de beslissing hieromtrent te bekijken, klik dan op de desbetreffende link.

Wens je de jaarrekening van 2019 of de beslissing hieromtrent te bekijken, klik dan op de desbetreffende link. (publicatiedatum: 15 juli 2020)

De jaarrekening van 2020 is een geconsolideerde jaarrekening van de gemeente en het OCMW. Klik op de juiste linken om de gewenste informatie te bekijken: de jaarrekening van 2020; documentatie, de vaststelling in de OCMW-raad, de goedkeuring OCMW-jaarrekening in de Gemeenteraad, de vaststelling in de Gemeenteraad. (Publicatiedatum: 11 juni 2021) 

De informatie over de geconsolideerde jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW kan via de volgende linken worden bekeken: De jaarrekening van 2021; documentatie, de vaststelling in de OCMW-raad; de goedkeuring OCMW-jaarrekening in de gemeenteraad; de vaststelling in de gemeenteraad. (Publicatiedatum: 13 juni 2022)

De informatie over de geconsolideerde jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW kan via de volgende linken worden bekeken: de jaarrekening van 2022; documentatie, de vaststelling in de OCMW-raad; de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening in de gemeenteraad; de vaststelling in de gemeenteraad. (Publicatiedatum: 7 juni 2023) 

De informatie over de geconsolideerde jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW kan via de volgende linken worden bekeken: de jaarrekening van 2023de documentatie; de vaststelling in de OCMW-raad; de goedkeuring OCMW-jaarrekening in de gemeenteraad; de vaststelling in de gemeenteraad. (Publicatiedatum: 4 juni 2024)

Budgetwijziging

Wens je meer te weten over de budgetwijziging nummer 1? Dan kan je hier het besluit en de wijziging terugvinden. (publicatiedatum: 12 december 2019)

Besluiten van de burgemeester

Opheffing van het politiebesluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 inzaken lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis

Datum van goedkeuring: 24 juni 2021

Datum van bekendmaking: 25 juni 2021

 

Besluit van de burgemeester betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie.

Datum van goedkeuring: 13 januari 2021

Datum van bekendmaking: 20 januari 2021

 

Besluit van de burgemeester met betrekking tot de heropening van de Doe het Zelf zaak van Multi Bazar, Brugsesteenweg 201 te 8740 Pittem - treffen van dringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Datum van goedkeuring: 21 april 2020

Datum van bekendmaking: 22 april 2020

 

Besluit van de burgemeester met betrekking tot het besloten en virtueel karakter van de volgende gemeente- en OCMW-raden om de verspreiding van het Coronavirus COVID19 te beperken

Datum van goedkeuring: 22 april 2020

Datum van bekendmaking: 22 april 2020

 

Besluit van de burgemeester ter vrijwaring van de openbare gezondheid - treffen van dringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in Pittem

Datum van goedkeuring: 17 juli 2020

Datum bekendmaking: 17 juli 2020

  

Besluit van de burgemeester ter vrijwaring van de openbare gezondheid – lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis

Datum van goedkeuring: 30 juli 2020

Datum van bekendmaking: 30 juli 2020

 

Besluit van de burgemeester van 21 augustus 2020 inzake lokale aanvullingen in functie van de bestrijding van de covid-19 crisis

Datum van goedkeuring: 21 augustus 2020

Datum van bekendmaking: 21 augustus 2020

 

Besluit van de burgemeester van 15 oktober 2020 met betrekking tot sluiting van café D'Oude Posterie

Datum van goedkeuring: 15 oktober 2020

Datum van bekendmaking: 15 oktober 2020

 

Tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 20 oktober 2020 over lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis

Datum van goedkeuring: 20 oktober 2020

Datum van bekendmaking: 20 oktober 2020

  

Tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 29 oktober 2020 over lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis

Datum van goedkeuring: 29 oktober 2020

Datum van bekendmaking: 29 oktober 2020

 

Oudere vergaderingen

Voor vergaderingen in het verleden verwijzen we nog naar de documenten hieronder. 

Datum Zitting      
4 januari 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
30 januari 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
4 maart 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
1 april 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
6 mei 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
3 juni 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
1 juli 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
2 september 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten

 

Gemeenteraad 29 januari 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad 26 februari 2018
agenda toelichtende nota
 Gemeenteraad 26 maart 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad 23 april 2018  
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad 28 mei 2018  
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 25 juni 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 24 september 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 29 oktober 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 26 november 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 17 december 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 4 januari 2019
agenda GR agenda OCMW-raad

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency