Advies- en Overlegplatform Sport

Het AOP-Sport heeft volgende opdrachten:

  • Op regelmatige en systematische wijze op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief, advies uitbrengen over het sportbeleid van de gemeente.
  • initiatieven nemen om inspraak mogelijk te maken van burgers rond sport.
  • Overleg faciliteren tussen sportverenigingen, deskundigen inzake sportmaterie, scholen, andere raden, … en vrije sportbeoefenaars. Zo willen we meer voeling hebben van de noden.

De context van het beleidsdomein sport is ruim. Het omvat zeker:

  • bewegen als doel
  • bewegen als middel
  • de competitie- en topsport
  • de recreatieve sportbeoefening
  • de bedrijfssport.

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Cookieverklaring - Privacyverklaring - Sitemap - Cookie instellingen

Website door Ntriga.Agency