Mobiliteitsplan | Pittem

Mobiliteitsplan

Nieuw mobiliteitsplan: vlot en bereikbaar

Een mobiliteitsplan is een gemeentelijk plan dat vastlegt waar we als gemeente de komende jaren naartoe willen op vlak van mobiliteit: waar zitten de moeilijke verkeerspunten? Hoe maken we de schoolomgevingen verkeersveiliger? Hoe bouwen we een fietsroutenetwerk uit?

Mobiliteit is een onderwerp dat steeds in beweging is, zowel letterlijk als figuurlijk. Het is ook een thema dat sterk leeft bij de inwoners. Misschien ook bij jou? Uit de gesprekken, infomomenten en onderzoeken leren we dat er veel betrokken en/of bezorgde inwoners zijn met vragen of suggesties over mobiliteitsproblematieken in Pittem en Egem.

Het huidige beleidsplan dat dateert uit 2013 biedt op veel van deze vragen onvoldoende antwoord. Een nieuw mobiliteitsplan dat rekening houdt met de evoluties en trends binnen de mobiliteit drong zich op. En dus bereiden we ons samen met jou voor op de mobiliteit van morgen.

Het STOP-principe

Het mobiliteitsplan heeft het STOP-principe als leidraad. Dat betekent dat we rekening houden met de volgorde:

 • Stappers
 • Trappers
 • Openbaar vervoer
 • Personenwagens

Binnen het mobiliteitsplan zijn er zes belangrijke krijtlijnen:

 • De actieve weggebruiker wint terrein
 • Sneller op weg mt de fiets
 • Openbaar vervoer in de regio
 • Een aantrekkelijke Markt
 • Autoluwere kernen door knips en circulatiemaatregelen
 • Vrachtverkeer beperken in de dorpskernen 

Het mobiliteitsplan voor Pittem en Egem werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 3 juli 2023. Het volledig plan kan je hier raadplegen. 

Katern infoblad oktober-november-december 2023

In het infoblad van oktober-november-december 2023 vind je een handige, uitneembare katern waarin we je meenemen doorheen de zes belangrijke krijtlijnen van het ambitieuze plan. 

Uit het meerjarenplan 2020 - 2025

Mobiliteitsplan

 • Beleidsdoelstelling 1: De gemeente Pittem is een leefbare, genietbare en veilige gemeente voor haar inwoners.

Wat willen we bereiken?

 • Actieplan 12: We zorgen voor een leefbare mobiliteit die voor minder overlast zorgt met aandacht voor de zwakke weggebruiker. 
 • Actie 121: Mobiliteitsplan met aandacht voor de fietser

Mijlpalen

Uitwerkingsfase: 2021 - 2022

 • Uitvoering tellingen, overleg met verschillende partners, opmaak van een uitwerkingsnota en de bespreking van die nota in een eerste inspraakmoment met gesprekstafels voor de inwoners.

Beleidsfase: voorjaar 2023

 • Opmaak van het beleidsplan, een tweede participatiemoment met een infomarkt voor de inwoners en de definitieve vaststelling van het plan. 

Uitvoeringsfase: najaar 2023

 • September 2023: schoolomgeving Pittem

Budget

200 000 euro

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency