RUP Herziening BPA Kliniek Sint-Jozef - bekendmaking startnota | Pittem

RUP Herziening BPA Kliniek Sint-Jozef - bekendmaking startnota

Kliniek Sint-Jozef wenst een herziening van het bestaande bijzonder plan van aanleg "Kliniek Sint-Jozef", goedgekeurd op 10/10/2007. Studiebureau Adoplan, gevestigd te Oudenaardsesteenweg 344, 8500 Kortrijk, heeft hiertoe een startnota en procesnota ingediend bij het gemeentebestuur Pittem.

Er is een algemene nood aan meer gespecialiseerde zorg in Vlaanderen. Dit uit zich in de stijgende wachtlijsten doorheen de jaren. Deze tendens laat zich tevens duidelijk voelen in de kliniek Sint-Jozef en vertaalt zich concreet in een significante toename van het aantal patiënten doorheen de laatste jaren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota voor het RUP "herziening BPA Kliniek Sint-Jozef" goedgekeurd op 24 april 2024.

Openbaar onderzoek vanaf 13 mei 2024

Het openbaar onderzoek zal georganiseerd worden vanaf 13 mei 2024 tot en met 11 juli 2024.

Infomoment op 23 mei 2024

Er wordt ook een infomoment georganiseerd op donderdag 23 mei 2024 in zaal De Fontein (Fonteinestraat 22

, 8740 Pittem) van 18.00 tot 20.00 uur.

Herontwikkeling van de site

Via het BPA ‘Kliniek Sint-Jozef’ kon de kliniek Sint-Jozef al een aantal ruimtelijke krachtlijnen uitzetten om de site in functie van het zorgaanbod te kunnen optimaliseren. Ondertussen is er gestart aan een masterplan waarbij in twee fases een herontwikkeling komt van de site met een verbeterde invulling binnen het parkgebied.

Het verouderd gebouwencomplex wordt in verschillende fasen afgebroken en vervangen door paviljoenen in een groene setting. De eerste fase hiervan is in uitvoering. Hierbij zijn reeds een energiehuis, therapiegebouw en een hal voor bewegingstherapie geplaatst. Momenteel worden gebouwen voor therapie en verblijf voor zorgprogramma Jeugd, een ontmoetingsgebouw voor keuken en cafetaria, een kapsalon, een bibliotheek en een creatief kunstenatelier (‘studio dada’) uitgevoerd.

De eerste fase van het masterplan - momenteel in uitvoering - is gebaseerd op de ruimtelijke krachtlijnen van het BPA, en ondertussen blijkt dat er bijkomende noden zijn die in huidig planopzet niet kunnen gerealiseerd worden. De concrete uitbreidingsvraag op huidige site van kliniek Sint-Jozef houden de volgende aspecten in:

  1. Erkende ziekenhuisschool: Dit is een school voor opgenomen patiënten waarbij alle jongeren verspreid over de week minimum 5 uur les volgen. Er zouden een 50-tal jongeren in een groepen van maximaal 4 leerlingen hieraan deelnemen. De concrete noden hiervoor zijn onder andere een 5-tal klaslokalen, een leerkrachtenlokaal, een lokaal voor leerlingenbegeleiding, een sanitaire zone, een bergingsruimte en een utility-ruimte.
  2. Twoape: Dit concept staat in functie van dagbehandeling bij jongeren, die vastlopen in hun ontwikkeling en waarbij de bestaande hulpverlening ontoereikend is. Er wordt dan een opname van maximaal 8 weken voorzien. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met het algemeen ziekenhuis AZ Delta. De concrete noden hiervoor zijn onder andere een leef-en atelierruimte voor ongeveer 20 personen, een 2-tal gespreksruimtes, een context-gesprekslokaal, een 2-tal therapielokalen, een ‘comfort-room’, een werkruimte voor de ouders, een wacht- en onthaalruimte, een sanitaire zone, een zone voor afval en berging. De inrichting van de buitenomgeving in kader van de-escalerende maatregelen is hierbij tevens essentieel.
  3. ECT therapie: Dit is een ambulante behandeling van zware depressie of psychose via electroconvulsietherapie. De behandeling wordt onder narcose uitgevoerd, maar is een dagopname. De concrete noden hiervoor zijn onder andere een wachtruimte voor de begeleider, een onthaalruimte voor de patiënten, een wachtzaal voor de patiënten, een behandelruimte, een ontwaakruimte, een bureau voor de arts, een eetruimte, een rustruimte, een keuken, een sanitaire zone, een zone voor afval en O2-opslag.
  4. Parkeren: Door het groeiend aanbod aan zorg op de site groeit eveneens de nood aan bijkomende parkeerplaatsen. In huidige situatie zijn er ongeveer 310 parkeerplaatsen beschikbaar. Dit is reeds nijpend in huidige situatie. Bij uitbreiding van de zorg is huidig parkeeraanbod zeker niet afdoende. Er is een nood aan minimum 400 parkeerplaatsen.
  5. Autonoom wonen: Binnen het plangebied wenst men ook in te zetten op ‘autonoom wonen’ als een veilige overgang van de ziekenhuissetting naar de gewone leefwereld. Dit zou voorzien worden aan de hand van een aantal compacte woonentiteiten.
  6. Uitbreiding therapieruimte: Gezien de trend van een groeiende nood aan zorg in het algemeen en specifiek in de kliniek Sint-Jozef is het opportuun om vanuit het toekomstperspectief ruimte vrij te houden om eveneens het klassieke zorgaanbod te kunnen vergroten.

Om de huidige uitbreidingsvraag naast het reeds aangevatte masterplan voor de kliniek Sint-Jozef te kunnen realiseren dringt zich een nieuw planinitiatief op. In het plangebied van het RUP wordt ingezet op:

  • verhogen toegankelijkheid voor de trage weggebruiker
  • optimaliseren van het masterplan

De doelstelling voor de site is om de toekomst van het zorgaanbod binnen de kliniek Sint-Jozef te garanderen door de ruimtelijke opties af te stemmen met het plangebied.

 

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency