Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan | Pittem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen en op basis hiervan bijvoorbeeld gemeentelijke uitvoeringsplannen opmaken.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt de basis voor een belangrijk proces dat het gemeentebestuur voert om een bewuste en samenhangende visie op haar grondgebied uit te werken, teneinde een doordacht en kwalitatief ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Een essentieel onderdeel van het proces is het werken aan een maatschappelijk draagvlak in de gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderstreept het belang door te stellen dat dat steden en gemeenten zonder dergelijke ruimtelijke beleidsvisie geen ruimtelijke plannen meer kunnen doorvoeren.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd op 4/11/2008.

Het document gemeentelijk ruimtelijk structuurplan omvat een informatief gedeelte, een richtinggevend gedeelte en een bindend gedeelte.

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency