Schepencollege | Pittem

Schepencollege

ivan-delaere.jpg
Dhr. Delaere Ivan
Sint-Remigiusstraat 6
8740 Pittem
051/46 03 50
burgemeester@pittem.be

Partij
CD&V
Bevoegdheden
Algemeen beleid
Bevolking en burgerlijke stand
Veiligheid
Personeel
ICT
Informatie en communicatie
Dienstverlening
Financiën
Ruimtelijke planning
Kerkfabrieken
Verkeer en mobiliteit
Feestelijkheden
Jumelages
Integratie en participatie
paul-lambrecht.jpg
Dhr. Lambrecht Paul
Kerkstraat 2 bis
8740 Pittem
0473/55 25 02
paul_lambrecht@hotmail.com

Partij
CD&V
Bevoegdheden
Cultuur
Bibliotheek
Erfgoed
Archief
Toerisme
Milieu
Klimaat
Duurzaamheid
Plattelandsbeleid
Ontvangsten
Jubilea
Vaderlandslievende verenigingen
denis-fraeyman.jpg
Dhr. Fraeyman Denis
Kerkstraat 7
8740 Pittem
0491/87 79 12
denis.fraeyman@pittem.be

Partij
CD&V
Bevoegdheden
Omgevingsvergunningen
Sport
Gebouwen en patrimonium
Toegankelijkheid
Wonen en (sociale) huisvesting
chris-marreel.jpg
Dhr. Marreel Chris
Wingensesteenweg 9
8740 Pittem
0475/32 36 91
chris@plantcare.be

Partij
CD&V
Bevoegdheden
Wegen
Waterlopen
Waterbeleid
Openbaar groen
Begraafplaatsen
Land- en tuinbouw
Sneeuw- en ijzelbestrijding
Schadelijke dieren en planten
Middenstand
Lokale economie
Terwerkstelling
Dierenwelzijn
annick-debonne.jpg
Mevr. Debonné Annick
Spoorweglaan 21
8740 Pittem
0498/22 63 60
debonne.annick@telenet.be

Partij
CD&V
Bevoegdheden
Zorg en welzijn
Ouderenzorg en -beleid
Kinder-, jeugd- en gezinsbeleid
Sociale zaken
Armoedebestrijding
Noord-zuidbeleid
Onderwijs
Gelijke kansenbeleid

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency