Schepencollege | Pittem

Schepencollege

Burgemeester Ivan Delaere
Dhr. Delaere Ivan
Sint-Remigiusstraat 6
8740 Pittem
051/46 03 50
burgemeester@pittem.be
Bevoegdheden
Algemeen beleid
Bevolking en burgerlijke stand
Veiligheid
Personeel
ICT
Informatie en communicatie
Financiën
Ruimtelijke ordening
Kerkfabrieken
Schepen Paul Lambrecht
Dhr. Lambrecht Paul
Kerkstraat 2 bis
8740 Pittem
0473/55 25 02
paul_lambrecht@hotmail.com
Bevoegdheden
Cultuur
Bibliotheek
Erfgoed
Toerisme
Milieu en natuur
Plattelandsbeleid
Schepen Greet Dewitte
Mevr. Dewitte Greet
Jozef Cardijnstraat 15
8740 Pittem
0495/77 29 89
greet_dewitte@telenet.be
Bevoegdheden
Verkeer en mobiliteit
Middenstand, lokale economie en tewerkstelling
Feestelijkheden
Ontvangsten
Jumelages
Schepen Annick Debonné
Mevr. Debonné Annick
Spoorweglaan 21
8740 Pittem
0498/22 63 60
debonne.annick@telenet.be
Bevoegdheden
Jeugd
Sport
Noord-zuidbeleid
Onderwijs
Vaderlandslievende verenigingen
Schepen Chris Marreel
Dhr. Marreel Chris
Wingensesteenweg 9
8740 Pittem
0475/32 36 91
chris@plantcare.be
Bevoegdheden
Openbare werken
Groenvoorzieningen
Land- en tuinbouw
Waterbeheersing
Sneeuw- en ijzelbestrijding
Schadelijke dieren en planten
Schepen Peter Gelaude
Dhr. Gelaude Peter
Burchtstraat 19 bis
8740 Pittem
0475/63 64 96
peter.gelaude@publilink.be
Bevoegdheden
OCMW
Sociale zaken
Armoedebestrijding
Senioren
Wonen en (sociale) huisvesting
Omgevingsvergunningen
Gebouwen en patrimonium

Copyright 2018 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Sitemap

Website door Ntriga.Agency