Meerjarenplan

Mobiliteitsplan

 • Beleidsdoelstelling 1: De gemeente Pittem is een leefbare, genietbare en veilige gemeente voor haar inwoners.

Wat willen we bereiken?

 • Actieplan 12: We zorgen voor een leefbare mobiliteit die voor minder overlast zorgt met aandacht voor de zwakke weggebruiker. 
 • Actie 121: Mobiliteitsplan met aandacht voor de fietser

Volg de mijlpalen, planning en het budget van het mobiliteitsplan

Markt 2

 • Beleidsdoelstelling 2: Pittem heeft een visie op de vernieuwing van het centrum. 

Wat willen we bereiken?

 • Actieplan 21: Het centrum van Pittem moet een aangename ontmoetingsplaats worden voor onze burgers met een ruim aanbod aan lokale handel en horeca.
 • Actie 214: We onderzoeken een mogelijke herbestemming van de oude pastorij, Markt 2.

Volg de mijlpalen, planning en het budget van Markt 2.

Gentsemeersweg

 • Beleidsdoelstelling 3: Pittem heeft een voorbeeldrol op vlak van milieu en klimaatbeleid in het beheer van zijn eigen patrimonium en werking.

Wat willen we bereiken?

 • Actieplan 33: Pittem versterkt de beleving van de natuur voor zijn burgers.
 • Actie 331: De groene site in de Gentsemeersweg bouwen we uit tot een ontmoetingsruimte voor natuur- en milieu-educatie.

Volg de mijlpalen, planning en het budget van de Gentsemeersweg.

Lokaal dienstencentrum 

 • Beleidsdoelstelling 4: De gemeente Pittem streeft een kwaliteitsvol leven na voor elke inwoner door het aanbieden van een uitgebreid en divers zorgaanbod. 

Wat willen we bereiken?

 • Actieplan 42: We ontwikkelen een aanbod dat zich richt op het toenemend aantal alleenstaanden om vereenzaming te voorkomen.
 • Actie 421: Pittem bouwt een lokaal dienstencentrum aansluitend bij het woonzorgcentrum.

Volg de mijlpalen, planning en het budget van het lokaal dienstencentrum.

Sportsite

 • Beleidsdoelstelling 5: De sportsite van Pittem is heringericht en uitgebreid zodat meer inwoners sport kunnen beleven bij voorkeur in de eigen gemeente. 

Wat willen we bereiken?

 • Actieplan 51: We stimuleren sportbeleving in Pittem.
 • Actie 511: Pittem vernieuwt en breidt de sportsite uit. 

Volg de mijlpalen, planning en het budget van de sportsite

Plaatsmolen

 • Regulier beleid Cultuur

Wat willen we bereiken?

 • Restauratie van de molen
 • Na de restauratie van de Plaatsmolen ontwikkelen we een visie om deze als toeristische troef uit te spelen. 

Volg de mijlpalen, planning en het budget van de Plaatsmolen

Aanleg Broeders Maristen

 • Regulier beleid Jeugd

Wat willen we bereiken?

 • Regulier beleid Jeugd: plaatsing speeltoestellen in verschillende groenzones. 

Volg de mijlpalen, planning en het budget van aanleg Park Broeders Maristen

Wegenwerken

 • Beleidsdoelstelling 1: De gemeente Pittem is een leefbare, genietbare en veilige gemeente voor haar inwoners. 
 • Regulier beleid Technische dienst

Wat willen we bereiken?

 • Het onderhoud van het gemeentelijk wegennet blijft een kerntaak van het gemeentebestuur. 

Volg de mijlpalen, planning en het budget van de werken in de Tiengebodenstraat en de herinrichting van de Molenakker Egem

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Cookieverklaring - Privacyverklaring - Sitemap - Cookie instellingen

Website door Ntriga.Agency