RUP Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem - bekendmaking ontwerp | Pittem

RUP Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem - bekendmaking ontwerp

De gemeenteraad stelde het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem voorlopig vast in de vergadering van 8 april 2024. 

Vertrekkend vanuit een visie van kernversterking voor Pittem waarin rekening gehouden wordt met zoveel mogelijk diverse thema's, worden in voorliggend plan vooral uitspraken geformuleerd over volgende aspecten:

  • erfgoed;
  • meergezinswoningen/projectzones;
  • eengezinswoningen;
  • ruimtelijke kwaliteit.

Volgende stappen 

Vooraleer dit plan definitief van kracht wordt, moeten we nog enkele stappen doorlopen:

  • advies vragen aan enkele adviserende instanties;
  • organiseren van een openbaar onderzoek gedurende een periode van 60 dagen;
  • beoordelen van eventuele bezwaren door de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en advies geven aan de gemeenteraad;
  • definitief vaststellen van het RUP door de gemeenteraad.

Openbaar onderzoek van 13 mei 2024 tot en met 11 juli 2024

Het openbaar onderzoek zal lopen vanaf 13 mei 2024 tot en met 11 juli 2024. Binnen deze termijn kan je opmerkingen of bezwaren indienen bij de Gecoro, p/a Markt 1, 8740 Pittem. Dit kan ofwel digitaal op stedenbouw@pittem.be ofwel per aangetekende brief ofwel afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Infomoment

We organiseren een infomoment in zaal De Fontein (Fonteinestraat 22) op 23 mei 2024 van 18.00 tot 20.00 uur. 

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency