Lokaal Dienstencentrum | Pittem

Lokaal Dienstencentrum

Uit het meerjarenplan 2020 - 2025

  • Beleidsdoelstelling 4: De gemeente Pittem streeft een kwaliteitsvol leven na voor elke inwoner door het aanbieden van een uitgebreid en divers zorgaanbod.

Wat willen we bereiken?

  • Actieplan 42: We ontwikkelen een aanbod dat zich richt op het toenemend aantal alleenstaanden om vereenzaming te voorkomen.
  • Actie 421: Pittem bouwt een lokaal dienstencentrum aansluitend bij het woonzorgcentrum. 

Mijlpalen

  • WANNEER: aankoop gronden
  • WANNEER: indienen voorafgaande vergunning

Budget

1 900 000 euro

  • Te ontvangen subsidie: 600 000 euro.

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency