Leegstand en verkrotting | Pittem

Leegstand en verkrotting

Woningen

Er zijn nog steeds slechte, onaangepaste, leegstaande en/of verwaarloosde woningen. Hier wil de Vlaamse overheid iets aan doen.

De verbetering van de kwaliteit van het woningbestand vormt dan ook een belangrijke prioriteit in het Vlaamse woonbeleid.

Om het recht op kwaliteitsvol wonen voor iedereen te kunnen waarmaken, heeft de Vlaamse Overheid een aantal kwaliteitsnormen vastgelegd waaraan iedere woning moet voldoen. De meeste woningen in Vlaanderen zullen zeker aan deze normen voldoen; enkel een opeenstapeling van ernstige gebreken kan aanleiding geven tot een boete.

De Vlaamse Wooncode voorziet een aantal instrumenten die toelaten effectief over deze woningkwaliteit te waken:

  • Het woningonderzoek, waarbij eventuele ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wordt nagegaan;
  • Het woonbezettingsonderzoek, dat nagaat of de maximale capaciteit van een woning niet wordt overschreden;
  • Het conformiteitsattest, dat wordt toegekend aan huurwoningen die aan alle normen voldoen;
  • Het onderzoek naar leegstand en verwaarlozing;
  • Het recht van voorkoop en sociaal beheer.

Deze reglementering is niet bedoeld om de gewone huiseigenaar aan te pakken. Wie maar één woning bezit en deze als hoofdverblijfplaats gebruikt hoeft niets te vrezen. Wie echter verschillende woningen bezit, al of niet om te verhuren, heeft er alle belang bij de regels met betrekking tot de woonkwaliteit in acht te nemen.

Leegstand bedrijfsruimten

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - en gebouwen in het algemeen - moet worden bestreden.  Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan. Het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten wil de Vlaamse overheid hier iets aan doen. Als bedrijfsruimten leeg komen te staan, moet de eigenaar een heffing betalen. De overheid gebruikt dit geld om projecten te ondersteunen die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven.

Hier kom je te weten hoe een bedrijfsruimte terechtkomt in de Inventaris, wanneer de heffing is verschuldigd en hoeveel die bedraagt, wat de mogelijkheden zijn tot schrapping en opschorting en het verkrijgen van een subsidie. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst stedenbouw en huisvesting of op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency