Cookieverklaring

Gemeente Pittem hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van alle personen van wie wij (persoons)gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.

In deze cookieverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring betreffende informatieveiligheid lezen.

 

Contactformulieren

Via onze contactformulieren kan je contact met ons op te nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het gevraagde contact.

 

Sollicitatieformulieren

Via onze sollicitatieformulieren kan je solliciteren bij ons bedrijf.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Motivatiebrief
 • CV

Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel voor het behandelen van jouw sollicitatie. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten tot maximaal 4 weken na afloop van de wervings- en selectieprocedure of met jouw toestemming tot maximaal 1 jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure.

 

Webanalytics

Wij gebruiken Google Analytics (software voor webanalyse) om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. We gebruiken dit voor ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze advertenties zijn. Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics en Google Ads als deel van deze “Analytics”-dienst.

Google Analytics houdt bezoekersstatistieken bij zoals het aantal paginaweergaven, aantal sessies en de gemiddelde tijd op pagina. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Meer informatie over welke gegevens Google verzamelt, kan je in de privacyverklaring van Google lezen. De door Google Analytics verzamelde gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau worden maximaal 50 maanden bewaard.

 

ReCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Hiervoor wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Meer informatie kan je lezen in de privacyverklaring van Google.

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens enkel met derden:

 • indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • of als je hiervoor toestemming geeft;
 • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • of als we hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 

Deze partijen zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners (bijvoorbeeld webhosting)
 • Mailingleveranciers
 • Webanalyse- en cookieleveranciers
 • Marketingspecialisten die ons ondersteunen bij onze marketingacties

Jouw persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Wij nemen daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.


 

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken en misbruik door derden. Namelijk door bescherming op de websites d.m.v. onder meer SSL certificaten, beveiliging via firewalls en beperking van de locaties waar gegevens worden opgeslagen. 

Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komen wij met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Cookies

Wij gebruiken cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die via de webbrowser automatisch worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals computer, tablet of smartphone) van de websitebezoeker.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website, tonen wij een melding met uitleg over cookies. We gebruiken de volgende categorieën cookies:

 • Essentiële en functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Video-cookies

 

Essentiële en functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Hieronder kunnen de volgende cookies vallen:

 • Cookies die bijhouden wat je invoert bij online formulieren met meerdere pagina’s.
 • Cookies die je geselecteerde filters onthouden.
 • Authenticatiecookies die worden gebruikt als je je aanmeldt voor geauthenticeerde diensten.
 • Beveiligingscookies die tot doel hebben de veiligheid van de dienst waarom je uitdrukkelijk hebt gevraagd, te verbeteren en die worden gebruikt voor het opsporen van onrechtmatige authenticatie.
 • Load balancing sessiecookies.
 • Cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface (zoals taalvoorkeur of cookies voor het weergeven van resultaten).

 

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om bij te houden en te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Het gebruik van software voor webanalyse helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website ervaren. We houden onder meer bij: hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op de website, welke pagina’s zij bezoeken, waar men op de pagina klikt en tot hoe ver men scrolt.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

 

 

Video-cookies

Wanneer we video’s van bijvoorbeeld Youtube of Vimeo integreren op onze website, plaatsen deze partijen cookies om meer te weten te komen over jouw surfgedrag. Indien je deze cookies niet toelaat, zullen we deze content niet tonen. Bekijk voor meer informatie het privacybeleid van Google (Youtube) en Vimeo.

 

 

Cookietabel

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. Welke cookies er precies gezet worden verschilt per gebruiker. Sommige cookies worden pas geplaatst na bepaalde interacties op de website of nadat je hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Cookie Gebruikt door Bewaartermijn Beschrijving
_ga Google 2 jaren Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gid Google 1 dag Wordt gebruikt om unieke gebruikers te herkennen.
_ga_xxxxxxxx Google 2 jaren Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
CONSENT Google 2 jaren Dit wordt gebruikt om de cookiekeuzes van de gebruiker op te slaan
XSRF-TOKEN pittem.be Sessie Deze cookie wordt gebruikt voor beveiligingsredenen. Het is een willekeurig gegenereerde waarde om CSRF-aanvallen te voorkomen.
cms_session pittem.be Sessie Deze cookie wordt gebruikt voor beveiligingsredenen. Het is een willekeurig gegenereerde waarde om CSRF-aanvallen te voorkomen.
_GRECAPTCHA Google recaptcha 179 dagen Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.
DV Google Sessie Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt zien (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u SafeSearch van Google wilt aanzetten.
AEC Google 6 maanden Dit wordt gebruikt om spam, fraude en misbruik te voorkomen. Deze cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat verzoeken binnen een browsersessie door de gebruiker worden gedaan en niet door andere sites. Door deze cookie wordt voorkomen dat schadelijke sites zich voordoen als een gebruiker zonder dat de gebruiker hier weet van heeft.
SOCS Google 13 maanden Dit wordt gebruikt om de cookiekeuzes van de gebruiker op te slaan
NID Google 6 maanden Als u Google-services gebruikt, dan hebt u mogelijk deze cookie in uw browser. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt zien (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u SafeSearch van Google wilt aanzetten.
__Secure-ENID Google 13 maanden Als u Google-services gebruikt, dan hebt u mogelijk deze cookie in uw browser. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt zien (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u SafeSearch van Google wilt aanzetten.
ntriga-cookie-chosen pittem.be 1 jaar Gebruikt om te detecteren of de bezoeker interactie heeft gehad met de cookiebanner.
EssentialCookies pittem.be 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op
AnalyticalCookies pittem.be 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op
MarketingCookies pittem.be 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op
VideoCookies pittem.be 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op
__Secure-3PAPISID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSID Google 2 jaren Wordt gebruikt om een profiel te maken van de bezoeker zijn of haar interesses om hem of haar relevante en gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen via retargeting.
__Secure-3PSIDCC, __Secure-1PSIDCC, SIDCC Google 1 jaar Wordt gebruikt om een profiel te maken van de bezoeker zijn of haar interesses om hem of haar relevante en gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen via retargeting.
APISID SAPISID SSID Google 2 jaren Deze cookies worden gebruikt door Google om gepersonaliseerde advertenties te tonen, gebaseerd op recente zoekopdrachten en vorige interacties met de website.
HSID, SID Google 2 jaren Deze cookies bevatten digitaal ondertekende en versleutelde gegevens over de Google-account-ID van een gebruiker en het meest recente inlogmoment. Door deze cookies te combineren, kan Google allerlei aanvallen blokkeren, zoals pogingen om de inhoud te stelen van formulieren die u verstuurt via Google-services.
PHPSESSID tools.uitdatabank.be Sessie Deze cookie wordt automatisch aangemaakt bij gebruik van de website door de programmeertaal van de website. Deze zorgt dat de bezoeker een uniek id krijgt die gebruikt wordt bij communicatie tussen de server en uw browser. Deze cookie is essentieel voor de werking van de website.
publiqsnowplowcookie sneeuwploeg.uitdatabank.be 1 jaar  
sid prod.widgets.burgerprofiel.vlaanderen.be 1 jaar Deze cookie is noodzakelijk voor het gebruik van de Burgerprofiel widget.
sid.legacy prod.widgets.burgerprofiel.vlaanderen.be 1 jaar Deze cookie is noodzakelijk voor het gebruik van de Burgerprofiel widget.
sid.legacy.sig prod.widgets.burgerprofiel.vlaanderen.be 1 jaar Deze cookie is noodzakelijk voor het gebruik van de Burgerprofiel widget.
sid.sig prod.widgets.burgerprofiel.vlaanderen.be 1 jaar Deze cookie is noodzakelijk voor het gebruik van de Burgerprofiel widget.

 

 

Hoe kan je cookies beheren 

Je kunt cookies in- en uitschakelen of verwijderen via de instellingen jouw webbrowser. Raadpleeg hiervoor de help-functie of handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als cookies zijn uitgeschakeld. 

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt als gebruiker van onze website:

 • het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens 
 • het recht om de gegevens die over je werden verwerkt in begrijpelijke vorm op te vragen
 • het recht op rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
 • het recht op gegevenswissing. Tenzij dit om wettelijke redenen (zoals o.m. facturatie, identificatieplicht enz.) niet mogelijk is
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • het recht om uw toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken.

Wens je één of meerdere van jouw rechten uit te oefenen of heb je vragen of klachten over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact opnemen via privacy@pittem.be. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 

 

Als je dit zou willen en je meent over een gegronde reden te beschikken daarvoor kan je ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op onze websites. Check daarom regelmatig deze cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 02-07-2024.

 

Contact

Het bestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. U kan de functionaris aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.
Dit kan via:

C-smart
Adres: Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel
Email: privacy@c-smart.be
Website: www.c-smart.be

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

Gemeente Pittem
Adres: Markt 1, 8740 Pittem
Tel.: 051 46 03 50
Email: privacy@pittem.be

OCMW Pittem
Adres: Koolskampstraat 46, 8740 Pittem
Tel: 051 61 00 60
Email: privacy@pittem.be

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan het bestuur uw identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur uw vraag concreet en correct behandelen.

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar

U kan ook daar een klacht indienen.      

 

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Cookieverklaring - Privacyverklaring - Sitemap - Cookie instellingen

Website door Ntriga.Agency