Verkiezingen | Pittem

Verkiezingen

Verkiezingen 14 oktober 2018

op 14 oktober 2018 hebben de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraden. In Pittem wordt er met potlood en papier gestemd.

Stemmen voor Belgen is verplicht

Vanaf 18 jaar ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. De kiesvoorwaarden om te stemmen zijn:

 • Je bent Belg.
 • Je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2018.
 • Je bent op 1 augustus 2018 ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Als je niet in de mogelijkheid bent om zelf te komen stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven of je oproepingskaart en het bewijsstuk waarom je niet kan deelnemen binnenbrengen bij de dienst burgerzaken.

Redenen waarom je niet kan stemmen:

 • ziekte
 • beroepsdoeleinden
 • schippers, marktkramers of kermisreizigers of leden van hun gezin
 • vrijheidsberoving
 • religieuze reden
 • studenten
 • toeristische reis naar het buitenland

Stemrecht voor personen met een andere nationaliteit dan de Belgische

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

De voorwaarden voor niet-Belgische burgers van de Europese Unie

 • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters (bevolkingsregister of vreemdelingenregister) van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • een aanvraag ingediend hebben om ingeschreven te worden als kiezer

De voorwaarden voor niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

 • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters (bevolkingsregister of vreemdelingenregister) van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen laten gelden
 • een aanvraag ingediend hebben om ingeschreven te worden als kiezer

Verkiezingswebsites informeren burgers en kandidaten

Om de burger goed te informeren ontwikkelde het Agentschap Binnenlands Bestuur een verkiezingswebsite vlaanderenkiest.be, hier vind je alle informatie met betrekking tot de verkiezingen. Je vindt er oa. alle nodige formulieren.

Downloadbare documenten

Indienen kandidaatslijsten

Een kandidaatslijst wordt ingediend aan de hand van een voordrachtsakte.

De voordrachtsakte kan je enkel indienen op zaterdag 15 september 2018, de 29e dag voor de stemming, tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur.

Digitale ingave kandidatenlijsten

Voordrachten kan je op papier (met het formulier) of digitaal aanmaken.

De digitale aanmaak gebeurt via een webtoepassing die je binnenkort op de verkiezingswebsite vlaanderenkiest.be zal vinden.

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency