Verkiezingen | Pittem

Verkiezingen

Verkiezingen 26 mei 2019

op 26 mei 2019 hebben de verkiezingen plaats voor de gelijktijdige Europese, Federale en Regionale verkiezingen. In Pittem wordt er met potlood en papier gestemd.

Stemmen voor Belgen is verplicht

Vanaf 18 jaar ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. De kiesvoorwaarden om te stemmen zijn:

 • Je bent Belg.
 • Je bent 18 jaar of ouder op 26 mei 2019.
 • Je bent op 1 maart 2019 ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Als je niet in de mogelijkheid bent om zelf te komen stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven of je oproepingskaart en het bewijsstuk waarom je niet kan deelnemen binnenbrengen bij de dienst burgerzaken.

Redenen waarom je niet kan stemmen:

 • ziekte
 • beroepsdoeleinden
 • schippers, marktkramers of kermisreizigers of leden van hun gezin
 • vrijheidsberoving
 • religieuze reden
 • studenten
 • toeristische reis naar het buitenland

Verkiezingen: wie is kiezer? 

Wie is kiezer

1. Alle Belgen die de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op 26/05/2019 en in het bevolkingsregister van Pittem zijn ingeschreven op 01/03/2019, MOETEN stemmen voor het Europees Parlement, de federale Kamer en het Vlaams Parlement.

2. Ook burgers van de lidstaten van de E.U., kunnen stemmen voor het Europees Parlement, indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden én erkend werden als kiezer :

 • de nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (bijlage 8bis of E+-kaart) of het vreemdelingenregister (bijlage 8 of E-kaart) van de gemeente
 • niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht in het land van herkomst
 • ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente 

In België geldt de opkomstplicht.  Dit betekent dat als je je laat registreren als kiezer, dat je ook verplicht bent om je aan te melden bij het stembureau dat vermeld staat op je oproepingsbrief en die je zal ontvangen in de maand mei.

3.  Belgen die in het buitenland wonen en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters (d.i. dus bij de Belgische diplomatieke post of ambassade in het land waar ze verblijven) kunnen stemmen voor Kamer (en eventueel Europees Parlement).
Meer uitleg kan je vinden op de website van de FOD Buitenlandse zaken.

De nodige volmachtformulieren kan je downloaden via www.verkiezingen.fgov.be

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency