Home | Pittem

Populaire items

Nieuws

Gemeentelijke diensten gesloten

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:

* donderdag 30 mei (O.L.H.-Hemelvaart)

* vrijdag 31 mei (brugdag)

 

Infomarkten Ventilus

Kom naar de infomarkten over Ventilus in Ardooie of Lichtervelde en kom er alles te weten over die nieuwe hoogspanningsinfrastructuur.

lees meer

GECORO - oproep kandidaturen tegen 1 juli 2019

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De Gecoro bestaat in Pittem enerzijds uit 5 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen en anderzijds uit 4 deskundigen.

Naast de verschillende opdrachten die het decreet aan deze adviesraad verleent (advies over gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk RUP of BPA, planologische attesten, …) kan deze commissie advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, moet ook een nieuwe Gecoro samengesteld worden. Het is de gemeenteraad die de leden van de Gecoro benoemt.

lees meer

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency