Nieuws | Pittem

Nieuws

In de kijker

Tijdens zomervakantie burelen op dinsdag gesloten om 17u!

Nog tot en met dinsdag 28 augustus zijn de gemeentelijke burelen gesloten om 17u i.p.v. om 19u!

plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

Dit "PAS-programma" heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

De kennisgevingsnota ligt ter inzage van 16/08/2018 tot en met 16/10/2018.

lees meer

Praattafels dementie

Aan de vooravond van de Werelddag voor Dementie organiseren WZC Sint-Remigius, OCMW Pittem en Bib Pittem praattafels rond dementie. Aan de praattafels kan je met experten en ervaringsdeskundigen praten over specifieke problemen rond dementie. Je zit met andere mensen aan de tafel en leert van elkaars ervaringen. Je kiest 2 tafels.

De avond vindt plaats op donderdag 20 september, in WZC Sint-Remigius, Koolskampstraat 46. We starten om 19u, de avond wordt afgesloten omstreeks 22u. 

Inschrijven via directie.sintremipittem@publilink.be

Update - Code oranjevoor drinkwater

Ook in Pittem geldt code oranje voor drinkwater: de situatie is zo ernstig dat het leidingwater niet meer gebruikt mag worden voor niet-essentiële toepassingen. Ga ook spaarzaam om met regenwater. Volg de uitgevaardigde gebruiksbeperkingen op. Er zijn een aantal gebruiksverboden uitgevaardigd.

lees meer

Copyright 2018 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Sitemap

Website door Ntriga.Agency