Infrastructuur | Pittem

Infrastructuur

Uit het meerjarenplan 2020 - 2025

Sportsite

 • Beleidsdoelstelling 5: De sportsite van Pittem is heringericht en uitgebreid zodat meer inwoners sport kunnen beleven bij voorkeur in de eigen gemeente. 

Wat willen we bereiken?

 • Actieplan 51: We stimuleren sportbeleving in Pittem.
 • Actie 511: Pittem vernieuwt en breidt de sportsite uit. 

Mijlpalen

 • 16/06/2021: Goedkeuring bestek nieuwbouw sporthal  
 • 28/07/2021: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) sporthal – goedkeuring startnota
 • Maart 2022: Voorontwerp nieuwe sporthal
 • 11/05/2022: RUP sporthal – goedkeuring scopingnota en voorontwerp
 • Juli 2022: On hold zetten project sporthal o.w.v. financiële redenen
 • 03/10/2022: RUP sporthal – voorlopige vaststelling
 • 12/10/2022: Bepalen van plan van aanpak aanleg kunstgrasveld en mobiele kleedkamerunits
 • 03/04/2023: RUP sporthal – definitieve vaststelling
 • 31/05/2023: Goedkeuring omgevingsvergunning kunstgrasveld en mobiele kleedkamerunits door bestendige deputatie
 • 24/11/2023: Goedkeuring omgevingsvergunning kunstgrasveld en mobiele kleedkamerunits door ministerieel besluit na beroep

Budget

4 136 000 euro initieel

915 000 euro na laatste meerjarenplanaanpassing (december 2023)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency