OCMW - openbaarheid van bestuur | Pittem

OCMW - openbaarheid van bestuur

Verslagen OCMW-raad

In de raadpleegomgeving krijg je een overzicht van alle besluiten, verslagen, .... van het bestuur die we wettelijk mogen en moeten publiceren.

Door aanpassingen aan de raadpleegomgeving is deze even buiten gebruik. De agenda van de ocmw-raad van 14 december 2020 kan je hier raadplegen.

Meerjarenplan 2020-2025

In de documenten die via de link te bekijken zijn kan je het meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum: 7 januari 2020) raadplegen omtrent het meerjarenplan.

In de documenten die via de link te bekijken zijn kan je de meerjarenplanaanpassing 1: 2020-2025 strategische nota of de beslissing omtrent de aanpassing meerjarenplan 1 raadplegen. (publicatiedatum: 15 juli 2020)

In de documenten die via de link te bekijken zijn kan je de meerjarenplanaanpassing 3: 2020-2025 strategische nota of de beslissing omtrent de aanpassing meerjarenplan 3 raadplegen (publicatiedatum: 17 december 2020).

De meerjarenplanaanpassingen zijn geconsolideerde meerjarenplanaanpassingen van de gemeente en het OCMW sinds de meerjarenplanaanpassing 4. Informatie over de meerjarenplanaanpassing kan geraadpleegd worden op de pagina 'Gemeente - openbaarheid van bestuur'. 

Rechtspositieregeling

Je kan hier de (geïntegreerde) rechtspositieregeling (beslissing van 04/04/2022 met publicatie op 06/04/2022) en het arbeidsreglement (beslissing GR 13/12/2021, met publicatie 15/12/2021) van het OCMW-personeel raadplegen.

Jaarrekening

Wens je de jaarrekening van 2018 of de beslissing hieromtrent te bekijken, klik dan op de desbetreffende link.

Wens je de jaarrekening van 2019 of de beslissing hieromtrent te bekijken, klik dan op de desbetreffende link. (publicatiedatum: 15 juli 2020)

Vanaf 2020 is de jaarrekening een geconsolideerde jaarrekening van de gemeente en het OCMW. Informatie over de jaarrekening kan geraadpleegd worden op de pagina 'Gemeente - openbaarheid van bestuur'. 

Budgetwijziging

Wens je meer te weten over de budgetwijziging nummer 1? Dan kan je hier de wijziging terugvinden. (publicatiedatum: 18 januari 2020)

Oudere vergaderingen

Op deze pagina vind je per zitting van de OCMW-raad de agenda, de toelichtende nota, de besluiten en de notulen.

Datum Zitting      
4 januari 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
30 januari 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
4 maart 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
1 april 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
6 mei 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
3 juni 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
2 september 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten

 

 

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency