Reglementen - Financiën | Pittem

Reglementen - Financiën

Belastingreglement over de ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie

 • Datum van goedkeuring: 29/01/2024
 • Datum van bekendmaking: 01/02/2024

Belastingreglement over de inname van het openbaar domein door terrassen

 • Datum van goedkeuring: 06/03/2023
 • Datum van bekendmaking: 08/03/2023

Retributiereglement vastgoedinformatie

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2022
 • Datum van bekendmaking: 13/12/2022

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein.

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2022
 • Datum van bekendmaking: 13/12/2022

Belasting leegstand woningen

Registratie- en belastingsreglement op de leegstand en onafgewerktheid van gebouwen en woningen, voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.

 • Datum van goedkeuring: 03/10/2022
 • Datum van bekendmaking: 10/10/2022

Belasting op standplaatsen voor kermissen, circussen, marktkramen en permanente inrichtingen

 • Datum van goedkeuring: 07/06/2022
 • Datum van bekendmaking: 13/06/2022

Retributie op het gebruik van elektriciteitskasten en op het gebruik van waterstandpijpen.

 • Datum van goedkeuring: 07/06/2022
 • Datum van bekendmaking: 13/06/2022

Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

 • Datum van goedkeuring: 29/03/2013
 • Datum van bekendmaking: 17/05/2013

Belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025

 • Datum van goedkeuring: 08/11/2021
 • Datum van bekendmaking: 10/11/2021

Retributie op uitlenen van gemeentelijke materialen

Retributie op het uitlenen van gemeentelijke materialen

 • Datum van goedkeuring: 5 juli 2021
 • Datum van bekendmaking: 9 juli 2021

Algemene milieubelasting

Algemene milieubelasting voor de aanslagjaren 2021-2025

 • Datum van goedkeuring: 01/03/2021
 • Datum van bekendmaking: 04/03/2021

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van provisies aan personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van provisies aan personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur

 • Datum van goedkeuring: 01/03/2021
 • Datum van bekendmaking: 04/03/2021

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

 • Datum van goedkeuring: 5/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 12/11/2020

Tarieven gemeentelijke sportinfrastructuur

Tarieven van de gemeentelijke sportinfrastructuur die gehuurd kunnen worden aangepast volgens het postcoronaplan Pittem

 • Datum van goedkeuring: 9/11/2020
 • Datum van bekendmaking: 12/11/2020

Belasting voor sluikstorten

Belasting op het opruimen van sluikstorten voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025

 • Datum van goedkeuring: 17/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 2/3/2020

Belasting op onbebouwde gronden en kavels

 • Datum van goedkeuring: 30/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 8/1/2020

Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 20/12/2019

Retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattest

Retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattest

 • Datum van goedkeuring: 06/05/2024
 • Datum van bekendmaking: 17/05/2024

Reglement geldigheidstermijn conformiteitsattest

Reglement tot het bepalen van de geldigheidstermijn van de conformiteitsattesten.

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 19/12/2019

Registratie verwaarloosde woningen

Registratie- en belastingsreglement inzake verwaarloosde woningen en gebouwen voor de aanslagjaren 2020-2025

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 19/12/2019

Belasting gemeentelijke opcentiemen verkrotting

Belastingsreglement houdende de gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, aanslagjaren 2020 tot en met 2025

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 19/12/2019

Belasting gemeentelijke opcentiemen verwaarloosde bedrijfsruimten

Belastingreglement houdende de gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 18/12/2019

Retributie voor omgevingvergunningsdossiers

Gemeentebelasting op meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet van de omgevingsvergunning en op aanvragen tot inlichtingen die enig opzoekingswerk vereisen.

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 18/12/2019

Belasting op tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 18/12/2019

Belasting afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé watertoevoer voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022.

 • Datum van goedkeuring: 05/12/2019
 • Datum van bekendmaking: 18/12/2019

Belasting voor gebruik openbaar domein voor bouwwerken

Belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van bouwwerken voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025

 • Datum van goedkeuring: 04/11/2019
 • Datum van bekendmaking: 12/11/2019

Tarieven gemeentelijke zalen

Tarieven van de gemeentelijke zalen die gehuurd kunnen worden

 • Datum van goedkeuring: 04/11/2019
 • Datum van bekendmaking: 12/11/2019

Tarieven van de gemeentelijke zalen die gehuurd kunnen worden aangepast volgens het postcoronaplan Pittem

 • Datum van goedkeuring: 07/09/2020
 • Datum van bekendmaking: 23/09/2020

Gemeentelijk retributiereglement voor de verkoop van compostrecipiënten

 • Datum van goedkeuring: 1/07/2019
 • Datum van bekendmaking: 18/07/2019

Heffen van een indirecte belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de dienstjaren 2019 tot en met 2025

 • Datum van goedkeuring: 6/05/2019
 • Datum van bekendmaking: 9/05/2019

Belasting voor opvang dieren

Belasting op de opvang van verloren, loslopende of verwaarloosde dieren - aanslagjaren 2019-2025

 • Datum van goedkeuring: 17/12/2018
 • Datum van bekendmaking: 6/02/2019

Aanvullende personenbelasting

Aanvullende belasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2019-2025

 • Datum van goedkeuring: 30/01/2019
 • Datum van bekendmaking: 6/02/2019

Belasting gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2021-2025

 • Datum van goedkeuring: 1/03/2021
 • Datum van bekendmaking: 4/03/2021

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency