Vogelschrikkanonnen | Pittem

Vogelschrikkanonnen

Vogelschrikkanonnen geven soms aanleiding tot overlast en klachten, zeker in een landelijke gemeente als Pittem. In de zonale, algemene politieverordening staan een aantal bepalingen rond het gebruik van vogelschrikkanonnen opgesomd (zie hieronder aub).

Wie overtredingen vaststelt van het reglement kan dit melden aan de lokale politie.

Art. 2.1.8.0.1. Het is verboden vogelschrikkanonnen en/of andere geluid producerende toestellen (hagelkanonnen, luchtdrukkanonnen, schokgolfgeneratoren en andere gelijkaardige toestellen) voor het verjagen van dieren en bij het beschermen van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt op te stellen op een afstand van minder dan 200m van een woongebied zoals bepaald in de gewestplannen en/of andere plannen van aanleg of RUP’s, en/of op een afstand van minder dan 100 meter van een bewoonde woning vreemd aan de landbouwuitbating en/of op een afstand van minder dan 50 meter van een openbare weg. Het gebruik van vogelschrikkanonnen is beperkt tot maximaal één toestel per twee hectaren plantage en tussen twee toestellen is er een afstand van minimaal 200 meter. Het gebruik van vogelschrikkanonnen is bovendien enkel toegestaan mits op hetzelfde perceel terzelfder tijd geluidsarme en milieuvriendelijke alternatieve bestrijdingsmethoden worden toegepast.

Art. 2.1.8.0.2. 13 Het gebruik van vogelschrikkanonnen en/of andere geluid producerende toestellen is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Het kanon mag niet meer dan 6 keer per uur een geluid produceren dat niet langer dan tien seconden mag aanhouden. De opening van het kanon moet te allen tijde weggedraaid zijn van een woongebied, een bewoonbare woning en/of de openbare weg. Het gebruik van het kanon mag geen andere normale beroepsactiviteiten in de omgeving hinderen en evenmin de werking van toegelaten evenementen of wedstrijden in de omgeving verstoren. Het gebruik van ieder vogelschrikkanon op iedere locatie moet voor de ingebruikname gemeld worden aan de milieudienst. De burgemeester kan te allen tijde afwijkingen toestaan, bijkomende voorwaarden opleggen en het gebruik van vogelschrikkanonnen schorsen of verbieden.

Art 2.1.8.0.3. Het vogelschrikkanon dient op het toestel zelf de naam en het adres van de gebruiker te bevatten. Als de gebruiker van het toestel niet identificeerbaar is, wordt de eigenaar van de grond waarop het toestel staat beschouwd als gebruiker. De eigenaar is ontslaan van de aansprakelijkheid, als hij aan de hand van een geregistreerde huur- of pachtovereenkomst, de juiste identiteit van de huurder/pachter van de grond meedeelt.

Art. 2.1.8.0.4. Als de voorwaarden niet nageleefd worden, kan de politie het vogelschrikkanon doen verplaatsen, het gebruik er van doen stopzetten, of het toestel in beslag nemen op kosten en risico van de overtreder. De bezitter of eigenaar kan om teruggave verzoeken op de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren.

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency