Meldpunt voor milieuklachten | Pittem

Meldpunt voor milieuklachten

De gemeentelijke milieudienst is het centraal meldingspunt voor milieuklachten. Je kan er onder andere terecht met lokale problemen i.v.m. meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen. Als burger kunt u bij de milieudienst informeren naar de vergunningstoestand van de inrichtingen of activiteiten die u hinderen. De milieuambtenaar zal je het dossier laten inkijken en informatie verstrekken. Als het bedrijf over een vergunning beschikt, kan ook worden nagekeken of de milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd. De gemeente is wel enkel toezichthoudende overheid voor de klasse 2 en klasse 3 bedrijven. Voor klachten rond klasse 1 bedrijven kan je terecht bij de milieu-inspectie van West-Vlaanderen.  

Maar met specifieke milieuklachten kan je ook terecht bij de milieudienst. Kan je wel eens de slaap niet vatten door geluidsoverlast? Of krijg je hoofdpijn door geurhinder? Ligt er een sluikstort in je buurt of merk je een ergens waterverontreiniging op? Dan neem je best eens contact op met de gemeentelijke milieudienst.   Voor het laten opstellen van een proces-verbaal of buiten de openingsuren neem je best contact op met de lokale politie op 051/42 84 10 of pz.regiotielt.leefmilieu@police.belgium.eu.

Burenruzies, nachtrumoer, burenhinder, snel verkeer worden niet aanzien als milieuklachten. Hiervoor kan u zich wenden tot politie of Vrederechter.

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency