Trage wegen | Pittem

Trage wegen

Dag van de trage weg

Op zondag 15 oktober neemt Pittem deel aan de dag van de trage weg.

Samen met Natuurpunt De Torenvalk organiseert het gemeentebestuur gegidste wandelingen langs trage wegen in de gemeente. Op de Dag van de Trage Weg op zondag 15 oktober zetten we de mooie, groene verbindingen in onze landelijke gemeente in de kijker. Het zijn veilige, natuurlijke en eeuwenoude verbindingen om te koesteren. De wandelingen starten tussen 13.30 uur en 15.00 uur aan zaal Broeders Maristen.

Praktisch

  • Wat? Wandeling van 7 km langs trage wegen in Pittem en Egem.
  • Wanneer? De Dag van de Trage Weg, zondag 15 oktober 2023. 
  • Waar? Vrije start tussen 13.30 en 15.00 uur aan zaal Broeders Maristen.
  • Voor wie? Gezinsvriendelijk, maar minder toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. 

Wat is een trage weg?

Trage wegen zijn allemaal wegen die vooral zachte weggebruikers als voetgangers, fietsers, joggers of ruiters gebruiken. Ze zijn interessant voor wandel- en fietsnetwerken en hebben een ecologische meerwaarde. Landbouwers gebruiken deze wegen nog vaak om hun landerijen te bereiken.
Een bekend voorbeeld zijn de buurtwegen: trage wegen die voorkomen in de Atlas der Buurtwegen. 

Atlas der Buurtwegen

De Atlas der Buurtwegen is een juridisch document waar besturen, administraties en rechtbanken nog altijd gebruik van maken om rechten en plichten van grondeigenaars en weggebruikers vast te stellen. 

De atlas toont een momentopname van de gemeentelijke geografie, het lokale wegennet, het grondgebruik, de eigendomsstructuren en de plaatsnamen van halfweg de 19de eeuw. 

De atlas kan online bekeken worden via de website van Geopunt. Daarna kan je op een interactieve kaart verschillende adressen opzoeken.

Trage wegen in Pittem en Egem

Sinds 2015 probeert het gemeentebestuur trage wegen in onze gemeente in ere te herstellen. Onderstaande kaart geeft een overzicht van de trage wegen die reeds aangepakt zijn of vrij toegankelijk zijn.

Gele wegen: zijn reeds aangelegd door de gemeente Pittem en werden deels verhard om een vlotte passage voor wandelaars en fietsers te garanderen.

Groene wegen: zijn vrijgemaakt van moeilijke passages en zijn onverhard. Ook hier kunnen wandelaars en fietsers passeren.

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency