Gemeentelijke heffing op leegstaande en onafgewerkte panden | Pittem

Gemeentelijke heffing op leegstaande en onafgewerkte panden

Wanneer spreekt men van leegstand?

Dit geldt voor elke woning of een gebouw (<500m²) die meer dan 1 jaar niet conform zijn bestemming wordt gebruikt.

Wat is een onafgewerkt pand?

Dit is elke woning of elk gebouw waarvan de werken zijn aangevat, maar nog niet zijn afgewerkt. Het tijdstip van inventarisatie is afhankelijk van de aanvangsdatum van de werken, maar uiterlijk 6 jaar na afleveren van de bouwvergunning.

Hoe gebeurt de inventarisatie?

De vaststelling van leegstand of onafgewerktheid gebeurt door de gemeentelijke administratie aan de hand van een administratieve akte die opgestuurd wordt naar de eigenaar(s). De woning wordt opgenomen op een inventaris van leegstaande panden. De inventarisatiedatum is de datum van de administratieve akte.

Kan men de akte van een leegstand/ onafgewerkt pand betwisten?

De eigenaar heeft 1 maand tijd om de leegstand te betwisten. Op welke manier dit kan gebeuren wordt duidelijk vermeld op de administratieve akte en de begeleidende brief.

Wanneer kan een pand geschrapt worden uit de inventaris?

Na 6 maanden ononderbroken bewoning, te rekenen vanaf de datum van aanvang van de bewoning) of na volledige sloop van het pand.

Heffing

Er is een heffing verschuldigd. Hierbij is de inventarisatiedatum bepalend. De heffing is voor het eerst verschuldigd op de eerste verjaardag van de inventarisatiedatum, dus 1 jaar na opname in de inventaris. Er is telkens een nieuwe heffing op de volgende verjaardagen van de inventarisatiedatum. De eigenaar krijgt enkele maanden na de verjaardag van de inventarisatiedatum een aanslagbiljet van de gemeente.

Bedrag

1ste heffing (1° verjaardag inventarisatiedatum) : 1.500 euro

2de heffing (2° verjaardag inventarisatiedatum) : 2.250 euro

3de heffing (3° verjaardag inventarisatiedatum) : 3.000 euro      

4de heffing (4° verjaardag inventarisatiedatum) : 5.000 euro

Alle verjaardagen volgend op de vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: 5.000 euro

Vrijstellingen

In sommige specifieke situaties, kan je een vrijstelling van leegstandsbelasting krijgen.

Het reglement voor belasting op leegstand woningen vind je op onze reglementenpagina. 

Voorkooprecht

Op een pand dat is opgenomen op de inventaris van leegstand is een recht van voorkoop van toepassing t.b.v. de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Bij verkoop van het pand moet de notaris het recht van voorkoop voorleggen vooraleer de akte te verlijden

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency