Conformiteitsattest | Pittem

Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Een woning moet beantwoorden aan een aantal minimale kwaliteitsnormen. Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de geldende normen. Een conformiteitsattest is geen huurvergunning en is dus niet verplicht.

Procedure

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest aan bij het college van burgemeester en schepenen. Op basis van een woningonderzoek en aan de hand van een technisch verslag wordt nagegaan of de woning conform de Vlaamse Wooncode is, tevens wordt de maximale bezettingsnorm bepaald. Indien het pand voldoet aan de kwaliteitsnormen wordt het conformiteitsattest afgeleverd. Het college dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken. Indien het pand niet voldoet kan een ongeschiktheids- onbewoonbaarheids procedure opgestart worden.

Geldigheidsduur

Een conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig maar kan verkort worden door verval van rechtswege of intrekking. Het conformiteitsattest  vervalt indien: door de burgemeester een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid is genomen of het pand is werd overbewoond verklaard of uit een woningonderzoek blijkt dat het pand niet voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode.

Het reglement tot het bepalen van de geldigheidstermijn van de conformiteitsattesten vind je op onze reglementenpagina. 

Toepassingsgebied

Een conformiteitsattest kan worden afgeleverd voor verhuurde woningen, appartement en kamers. 

Het retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten vind je op onze reglementenpagina. 

Hoe kan je dit attest aanvragen?

Het attest kan je aanvragen via de Woonwinkel Regio Tielt.

Dit aanvraagformulier bezorg je aangetekend (of tegen ontvangstbewijs) bij de dienst huisvesting van jouw gemeente.

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency