Project 10.000 stappen: elke stap telt | Pittem

Project 10.000 stappen: elke stap telt

Meer dan de helft van de Vlamingen beweegt te weinig. Het grootste deel van de tijd zitten we. Genoeg bewegen is een belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid. Sport je niet graag? Dan kan je toch een actieve leefstijl opbouwen door dagelijks 10.000 stappen te zetten. Stappen integreer je makkelijk in je dagelijks leven: tijdens verplaatsingen, op het werk, in je vrije tijd of thuis.

Eind 2020 engageerde onze gemeente zich voor het project van de uitbouw van een beweegvriendelijke omgeving en een gezondere gemeente van Vlaams Instituut Gezond Leven

Het thema voor 2021 was stappensignalisatie in het straatbeeld. In 2022 werd een beweegroute ontwikkeld in onze gemeente. Voor 2023 wordt er ingezet op het STOP-principe en gezonde mobiliteit. Op deze manier willen we onze inwoners aanmoedigen en aanzetten om te bewegen!

 

 

2021: Stappensignalisatie in het straatbeeld

In oktober 2021 werd er signalisatie aangebracht in het Pittemse en Egemse straatbeeld.

Reuzewegwijzers, gigantische voetzolen op de grond, banners, straatnaamborden en nog veel meer werden geplaatst om onze inwoners aan te zetten om meer te bewegen.

De wegwijzers geven aan hoeveel stappen je moet zetten tot je bestemming!

2022: Beweegroutes

Het gemeentebestuur en het Sociaal Huis van Pittem werkten een voetgangerscirkel uit. Dit is een aaneengesloten route in Pittem die de woonzorgsite met de markt en andere centrale punten in de dorpskern verbindt. De voetgangerscirkel is rolstoeltoegankelijk en heeft voldoende rustpunten op strategische plaatsen.

De voetgangerscirkel van Pittem is ongeveer 3,5 kilometer lang en stelt voetgangers in staat om zelfstandig en op hun eigen tempo de lus af te wandelen, al dan niet met hulpmiddelen zoals een wandelstok, rollator of rolstoel. Je vindt startborden aan het WZC Sint-Remigius en aan het gemeentehuis. Aan de hand van wegwijzers kan je de route volgen. 

De voetgangerscirkel maakt deel uit van het plan ‘Gezonde Gemeente Pittem’.

Heb je feedback of suggesties om de voetgangerscirkel nòg beter af te stemmen op de verschillende behoeften? Dan horen we dat graag. Je mag je feedback richten tot het Sociaal Huis via het feedbackformulier.

 

2023: Gezonde mobiliteit en STOP-principe

In 2023 staat het project stil bij gezonde mobiliteit en het STOP-principe. Bij dit principe gaat de prioriteit eerst naar S(tappen), dan T(rappen), vervolgens O(penbaar vervoer) en dan pas naar P(ersonenwagens).

Blijf via deze pagina op de hoogte welke acties ondernomen worden.

 

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency