Sociaal-pedagogische toelage | Pittem

Sociaal-pedagogische toelage

De sociaal pedagogische toelage wordt verleend aan gezinnen van een niet-werkend kind met een beperking. Deze premie is een blijk van waardering voor de bijzondere zorgen die worden gegeven aan dit kind.

Voorwaarden

 • Recht hebben op een verhoogde kinderbijslag (minstens 4 ptn op de pijler 1 of 6 punten in de 3 pijlers volgens attest van de FOD Sociale Zekerheid)
 • Maximum 21 jaar oud zijn
 • Minstens 3 maanden in het bevolkingsregister van de gemeente Pittem ingeschreven zijn
 • Dagelijks en/of op regelmatige wijze ondersteuning in zijn thuissituatie van de aanvrager ontvangen

Hoe

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Pittem.
Een maatschappelijk werker zal nagaan of je voldoet aan alle voorwaarden om de toelage te bekomen en jou hiervan op de hoogte brengen.

Wat meebrengen

 • Bankkaart
 • Een attest van het kinderbijslagfonds waaruit blijkt dat er recht wordt geopend op een verhoogde kinderbijslag (66% handicap)
  OF
  Een attest van de FOD Sociale Zekerheid met evaluatie van de handicap of aandoening van het kind, waaruit blijkt dat er recht wordt geopend op verhoogde kinderbijslag (minsten 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten in de 3 pijlers)
 • Indien het kind naar een school of een voorziening gaat een attest van de school of voorziening waaruit blijkt dat het kind met een beperking dagelijks of enkel tijdens het weekend of schoolperiodes naar huis komt.
 • Een bewijs van betaling van de verhoogde kinderbijslag op de rekening van de aanvrager. (rekeninguittreksel)

Vragen of meer informatie nodig?

info@ocmwpittem.be
051/61 00 60

U kunt ons ook bezoeken op Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency