Minder Mobielencentrale | Pittem

Minder Mobielencentrale

Dit is een dienstverlening aangeboden door het OCMW. Het OCMW doet hiervoor beroep op vrijwillige chauffeurs. Het doel is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Deze dienstverlening haalt de mensen uit hun sociaal isolement. Het gaat hier vaak om oudere mensen, mensen met een handicap of langdurige ziekte.

De ritten die aangevraagd worden door de leden van de Minder Mobielen Centrales zijn vaak voor familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of specialist.

De leden vragen de ritten minimum 3 werkdagen op voorhand aan. Dit laat de centraleverantwoordelijke toe om een geschikte chauffeur te vinden. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur het lid ophalen aan de woonplaats en verzorgt het gevraagde traject. Aan het einde van de rit betaalt het lid de onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers.

Voorwaarden

• U woont in Pittem
• U bent minder mobiel: dit wil zeggen dat u problemen hebt om u te verplaatsen door ouderdom, ziekte, beperking, geen wagen…
• Er is geen toegankelijk openbaar vervoer.
• U kan geen beroep doen op familie, vrienden of buren
• Het netto belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan tweemaal het leefloon.

Hoe

De aanvraag kun je doen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Wat meebrengen

• Identiteitskaart
• Recent inkomensbewijs (pensioenfiche, uitkering FOD/ziekenfonds…) en het laatste aanslagbiljet personenbelasting
• een attest van het ziekenfonds dat de verhoogde tegemoetkoming bewijst.

Prijs

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt momenteel € 10,00 (€ 5 vanaf juli). Voor een koppel bedraagt het lidgeld € 15,00 voor één jaar (€ 7,50 vanaf juli). Per gereden kilometer betaalt u € 0,30. Het totale bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de chauffeur. De kilometers worden gerekend vanaf de woonplaats van de chauffeur en eindigt op het moment dat de chauffeur terug thuis komt.
Bijkomende kosten, zoals parkeergeld, betaalt de gebruiker.

Ritten moeten minimum 3 werkdagen voor de verplaatsing aangevraagd worden via de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Vragen of meer informatie nodig?

info@ocmwpittem.be
051/61 00 60

U kunt ons ook bezoeken op Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency