Verwarmingstoelage | Pittem

Verwarmingstoelage

De maximumprijs van huisbrandolie neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Om die reden werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Dit fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Voorwaarden

 • Je gebruikt huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas om je woning te verwarmen (komen niet in aanmerking: aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet en propaangas/butaangas in gasflessen)
 • Je behoort tot één van de volgende categorieën:
  - Categorie 1: gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering
  - Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen
  - Categorie 3: personen met schuldenoverlast

Hoe

De aanvraag kun je doen bij Sociaal Huis Pittem en binnen de 60 dagen na de levering.
Een maatschappelijk werker zal nagaan of je voldoet aan alle voorwaarden om de toelage te bekomen en jou hiervan op de hoogte brengen.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van de persoon wiens naam op de factuur staat
 • Factuur van de brandstoflevering: de factuur mag niet ouder zijn dan 60 dagen na levering brandstof
 • Bankkaart
 • Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

Vragen of meer informatie nodig?

info@ocmwpittem.be
051/61 00 60

U kunt ons ook bezoeken op Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency