Evenement melden | Pittem

Evenement melden

Voor het organiseren van een evenement met een openbaar karakter dien je dit te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een voor het publiek toegankelijke fuif, het opzetten van een promotie-stand van jouw vereniging, een sportwedstrijd, een wijkkermis, een publiek optreden, een rommelmarkt,... Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer een definitieve goedkeuring verleend wordt, dit kan gaan van een muziekvergunning tot een drankvergunning.

Meldingsformulier

Gelieve het evenement ruim op voorhand te melden via onderstaande link.

Ga verder

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency