Algemeen en aanvullende politiereglementen | Pittem

Algemeen en aanvullende politiereglementen

Algemeen politiereglement - aanpassing niet-hinderlijk geluid + gecoördineerde versie

 • Datum van goedkeuring: 05/06/2023
 • Datum van bekendmaking: 07/06/2023 

Aanpassing algemeen politiereglement regio Tielt - wonen

 • Datum van goedkeuring: 14 december 2020
 • Datum van bekendmaking: 6 januari 2021

Wijziging algemeen politiereglement PZ Regio Tielt - oneigenlijk gebruik lachgas

 • Datum van goedkeuring: 12 april 2021
 • Datum van bekendmaking: 21 april 2021

Politiereglement betreffende de bufferbekkens Koolskampstraat - Egemstraat

 • Datum van goedkeuring: 28 april 2014
 • Datum van bekendmaking: 17/08/2022

Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen

 • Datum van goedkeuring: 7 februari 2022
 • Datum van bekendmaking: 15 februari 2022

Aanvullende politieverordening inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs

 • Datum van goedkeuring : 9/11/2020
 • Datum van publicatie: 10/11/2020

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency