Aanvraagformulier subsidie herbruikbare bekers en cateringmateriaal | Pittem

Aanvraagformulier subsidie herbruikbare bekers en cateringmateriaal

Met ingang van de goedkeuring op de gemeenteraad van 10 april 2024 verstrekken we eenmalige subsidies aan verenigingen en horecagelegenheden die investeren in herbruikbare bekers en cateringmateriaal. Deze subsidie kan oplopen tot maximaal 250 euro en dekt tot 50% van de kosten. Hierdoor krijgen lokale organisatoren de mogelijkheid om zelf naar eigen behoefte materiaal aan te schaffen of te huren op de private markt.

Om ervoor te zorgen dat verenigingen en organisatoren die al eerder hebben geïnvesteerd in het naleven van deze verplichtingen niet worden benadeeld, is het mogelijk om de subsidie retroactief aan te vragen vanaf de factuurdatum van 1 januari 2020, mits de nodige bewijsstukken worden ingediend. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten aanvragers gebruikmaken van het speciaal daarvoor bestemde online formulier hieronder. Facturen dienen uiterlijk op 15 november 2024 te worden ingediend bij het gemeentebestuur.

Evenement of organisatie

Omschrijving gemaakte investering/kost

Bewijsstukken

Nummer de facturen en voeg ze als één bijlage toe. Facturen komen in aanmerking vanaf factuurdatum 1 januari 2020.

   Het volledige reglement kan je nalezen op onze reglementenpagina

   Het bestuur verwerkt jouw persoonsgegevens ter uitvoering van het subsidiereglement voor herbruikbare bekers en cateringmateriaal. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

   Meer informatie over ons privacybeleid en uw privacyrechten, vind je op https://www.pittem.be/nl/privacyverklaring. In de privacyverklaring staat er ook duidelijk vermeld hoe je met ons contact kan opnemen bij meer vragen over de gegevensverwerking.

   Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

   Website door Ntriga.Agency