Milieu | Pittem

Milieu

Subsidie voor het afkoppelen van regen- en afvalwater

Subsidiereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones waar een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt.

 

  • datum van goedkeuring: 01/03/2021
  • datum van bekendmaking: 04/03/2021

Subsidie voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen

 

Copyright 2023 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency