Milieu | Pittem

Milieu

Subsidie voor het afkoppelen van regen- en afvalwater

Subsidiereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones waar een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt.

 

  • datum van goedkeuring: 01/03/2021
  • datum van bekendmaking: 04/03/2021

Subsidie voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen

 

Subsidie voor het plaatsen van een systeem voor individuele behandeling van afvalwater

De gemeentelijke subsidie voor het plaatsen van een IBA is afgeschaft, maar er is nog een overgangsmaatregel van toepassing: volledig ingediende aanvragen waarbij de IBA werd verplicht via een stedenbouwkundige, DBA of omgevingsvergunning en waarvan de vergunningsaanvraag werd ingediend voor 4 februari 2020 kunnen nog in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie mits de aanvraag wordt ingediend vóór 1 december 2021.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency