Gemeentebestuur Pittem zet volgende stap in het mobiliteitsplan met de aanpassing van het kruispunt aan ‘De Kromte’ | Pittem

Gemeentebestuur Pittem zet volgende stap in het mobiliteitsplan met de aanpassing van het kruispunt aan ‘De Kromte’

Naar aanleiding van de uitvoering van het mobiliteitsplan, voert het gemeentebestuur van Pittem een knip in ter hoogte van de Tieltstraat / N35 en het kruispunt met de N37, de zogenoemde ‘Kromte’. Op die manier wil het gemeentebestuur doorgaand gemotoriseerd verkeer uit het centrum van Pittem weren. De knip en het aanbrengen van de nodige signalisatie is de verantwoordelijkheid van wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer in overleg met het gemeentebestuur van Pittem. De fysieke knip werd al eerder goedgekeurd in de gemeenteraad, maar de gemeente Pittem bleef uit veiligheidsoverwegingen vragende partij voor een aangepast snelheidsregime en een voorsorteerstrook richting Pittem. Na overleg met Het Agentschap Wegen en Verkeer wordt dit nu uitgevoerd. De aanpassingen starten in de week van 3 juni 2024, mits goedkeuring door de gemeenteraad van 3 juni 2024.

Het invoeren van de knip vereist enkele aanpassingen door het Agentschap Wegen en Verkeer. De N35 / Tieltstraat zal afgesloten worden met reflecterende palen en de verdrijvingsmarkering wordt doorgetrokken over de lengte van de aansluiting met de N35. Ook in de N35 / Tieltstraat zelf plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer betonblokken (jerseys) om het verkeer tegen te houden.

 

Snelheidsregime van 70 km/u komende vanuit Tielt

Om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers op de N37 (Ringlaan) te bevorderen, past het gemeentebestuur ook het snelheidsregime aan van 90 km/u naar 70 km/u op het traject vanaf de knip tot aan het kruispunt met de Vijfstraat in de rijrichting komende vanuit Tielt. Het snelheidsregime in de omgekeerde rijrichting - richting Tielt - blijft ongewijzigd. De aanpassing van het snelheidsregime wordt voorgelegd aan de komende gemeenteraad op 3 juni 2024.

Ook voor het invoeren van het snelheidsregime van 70 km/u moet het Agentschap Wegen en Verkeer eerst enkele aanpassingen uitvoeren zoals bijkomende belijning om voor te sorteren vanuit Tielt richting Pittem. De nodige verkeersborden (C43 ‘70’) zullen het snelheidsregime signaleren. Om een veilig voorsorteer-manoeuvre mogelijk te maken, brengt de wegbeheerder drie keer drie richtingspijlen op het wegdek aan conform de wettelijke bepalingen.

Kruispunt Vijfstraat met N37

Ook op het kruispunt met de Vijfstraat voert het Agentschap Wegen en Verkeer enkele wijzigingen uit. Zo zal de linksafslagstrook vanuit Pittem centrum richting Tielt vervangen worden door een voorstorteerpijl zodat gelede bussen meer ruimte hebben om in te draaien. Ook de fietsopstelstrook wordt in breedte verminderd.

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency