Aanvraagformulier subsidie startende handelszaken | Pittem

Aanvraagformulier subsidie startende handelszaken

Vul hier de datum in waarop je jouw onderneming inschreef bij de Kruispuntenbank voor Ondernemingen.

Vul hier jouw activiteit in: krantenwinkel, fruithandel, schrijnwerker, fotograaf, schoonheidsspecialiste, strijkatelier, naaiatelier, ...

Vul hier het adres in van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend (jouw werkplaats, winkel, kantoor, ...).

Vul hier het juridisch officiële adres van jouw onderneming in. 

  Een loopbaanattest is een overzicht van de informatie over je loopbaan als zelfstandige bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Je kan het loopbaanattest aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij je je aansloot.

  • Zelfstandige in bijberoep
  • Vrij beroep
  • Vzw
  • Vennootschap die geen detailhandel of horecadiensten verrichten binnen de bebouwde kom
  • Bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming 
  • Bijkomende vennootschappen van een bestaande onderneming 
  • De omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-rechtspersoon 
  • Onderneming waarvan de gegevens in KBO niet correct zijn 

  Het bestuur verwerkt jouw persoonsgegevens ter uitvoering van het subsidiereglement startende handelszaken. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

  Meer informatie over ons privacybeleid en uw privacyrechten, vind je op https://www.pittem.be/nl/privacyverklaring. In de privacyverklaring staat er ook duidelijk vermeld hoe je met ons contact kan opnemen bij meer vragen over de gegevensverwerking.

  Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

  Website door Ntriga.Agency