RUP Sporthal | Pittem

RUP Sporthal

In het Meerjarenplan 2020-2025 is voorzien dat er een nieuw sportcomplex gebouwd wordt op de bestaande sportsite.

De inplanting is voorzien ten zuidoosten van de bestaande sporthal, langs de Kokerstraat. Het gaat om een gebouw met een grondoppervlakte van 68 m op 36 m, met een bouwhoogte van ± 7 m. Er wordt geen bijkomende parking voorzien. De bestaande parking voor sporthal en Zaal de Magneet – met in- en uitgang via de Egemstraat – blijft behouden.

Vooraleer er echter een aanvraag voor een omgevingsvergunning (dit is de opvolger van de vroegere bouwvergunning) ingediend kan worden, moet eerst het plan van aanleg gewijzigd worden via een uitvoeringsplan. Dit is een vrij lange procedure waarbij in de fase van voorontwerp een startnota en procesnota opgemaakt worden. Deze laatste beschrijft de verschillende stappen die gezet worden om tot het definitieve ruimtelijk uitvoeringplan te komen.

De startnota bevat alle inhoudelijke informatie over het project en wordt ter inzage gelegd van 12 augustus 2021 tot en met 10 oktober 2021. 

Online participatiemoment op dinsdag 21 september 2021

Er wordt ook een participatiemoment georganiseerd waarbij het volledig project wordt toegelicht en er ook vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen kunnen gesteld worden. Dit vindt – gezien de van kracht zijnde coronamaatregelen – enkel online plaats en dit op dinsdag 21/09/2021 om 19.30u. Je kan hiervoor op de volgende manier inloggen:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89045576632?pwd=ekRVV1JqVVF2em5kbUEva3BCZlg0UT09

Meeting ID: 890 4557 6632

Passcode: 728544

Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, p/a Markt 1, 8740 Pittem, t.a.v. de dienst ruimtelijke ordening, ten laatste op 10/10/2021. Reageren kan per brief (tegen ontvangstbewijs of aangetekend) of via mail (stedenbouw@pittem.be).

De procedure voorziet dat in een latere fase het definitieve ontwerp nogmaals ter inzage gelegd wordt.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency