Collectieve schuldenregeling | Pittem

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.
Een schuldbemiddelaar beheert jouw inkomen en helpt je om op die manier schulden af te betalen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn terug kunt betalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.
Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.
Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Procedure

Een aanvraag collectieve schuldenregeling gebeurt met een verzoekschrift aan de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont. Het OCMW kan u helpen met het opstellen van dit verzoekschrift.
Indien je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Minnelijke aanzuiveringsregeling

De schuldbemiddelaar zal met jou en jouw schuldeisers onderhandelen over een minnelijke aanzuiveringsregeling. Dit is een afbetalingsplan waarmee op termijn schulden terugbetaalt worden. Wanneer er een akkoord is over dit afbetalingsplan, dan zal de schuldbemiddelaar vanaf dan uw hele inkomen beheren op een rekening die speciaal daarvoor geopend werd. Met het geld op die rekening betaalt de schuldbemiddelaar de schuldeisers en verstrekt hij je leefgeld. Met dat leefgeld kan je voorzien in de dagelijkse behoeften (eten, huur, ...).
Wanneer u moeite hebt om uw leefgeld te beheren, kunt u een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 7 jaar.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt uw dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan u en uw schuldeisers.
Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar uw inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij uw schulden terug en verstrekt hij u leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 5 jaar.

Totale kwijtschelding van schulden

Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat u gewoon te weinig middelen hebt om uw schulden ooit terug te betalen, kan de rechter uw schulden volledig kwijtschelden. Dit kan bijvoorbeeld als u gepensioneerd bent en er geen mogelijkheid is om ooit uw inkomsten nog te verhogen.
De rechter is bij een totale kwijtschelding echter verplicht om alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv...) te laten verkopen.

Bedrag

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.
Hebt u niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.

Vragen of meer informatie nodig?

info@ocmwpittem.be
051/61 00 60

U kunt ons ook bezoeken op Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency