Grachten | Pittem

Grachten

Twee types grachten worden onderscheiden:

Private grachten

Private grachten bevinden zich tussen private eigendommen. Ze moeten onderhouden worden door de aanpalende eigenaars. Het veldwetboek is van toepassing.

Bij problemen op private eigendommen is er geen tussenkomst mogelijk van openbare diensten. Bij geschillen is de vrederechter bevoegd.

Straatgrachten

Straatgrachten horen bij de openbare weg. Zij zorgen voor de afwatering van het hemelwater en van het gezuiverde afvalwater indien er geen riolering aanwezig is. De wegbeheerder onderhoudt deze grachten. Het Agentschap Wegen en Verkeer langs gewestwegen en de gemeente langs gemeentewegen.

Contactgegevens

Gewestwegen: Agentschap wegen en verkeer, District 316.

Gemeentewegen: Technische dienst, gemeente Pittem.

Het overwelven van straatgrachten wordt gereglementeerd door een provinciale verordening en dient aangevraagd te worden bij de dienst stedenbouw en huisvesting.

Vragen of meer informatie nodig?

technischedienst@pittem.be
051/46 03 56 - 051/46 03 57 - 051/46 03 69

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency