Gemeente Pittem licht mobiliteitsplan toe aan de inwoners

Gemeente Pittem legt samen met WVI de laatste hand aan een nieuw mobiliteitsplan. Met dit plan wil de gemeente klaar zijn voor de mobiliteit van de toekomst en ervoor zorgen dat leven, wonen en werken in Pittem nog aangenamer wordt. Op 22 juni 2023 legde het gemeentebestuur samen met WVI het mobiliteitsplan voor aan de inwoners.

Zo’n 120 inwoners schreven in voor de infomarkt. Burgemeester Denis Fraeyman vertelt: “Om alles in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat we iedereen persoonlijk konden informeren, kon je inschrijven in tijdsblokken van een halfuur. Aan de hand van een introductiefilm schetsten we de grote lijnen en gaven we uitleg waarom we het initiatief namen om een nieuw mobiliteitsplan op te stellen. We willen namelijk een antwoord kunnen bieden op de complexe verkeersproblemen in een snel veranderende maatschappij. Daarna kon iedereen de beleidskeuzes bekijken via infopanelen en was er ruimte voor vragen”. Wie niet aanwezig kon zijn, kan de infopanelen bezichtigen in het gemeentehuis tot 1 september 2023. Het volledige mobiliteitsplan wordt uitvoerig uit de doeken gedaan in de volgende editie van het Infoblad dat eind september in alle brievenbussen in Pittem en Egem valt.

Verkeersgebeuren in Pittem aanpassen aan verschillende weggebruikers

Het mobiliteitsplan heeft het STOP-principe als leidraad. Dat betekent dat het gemeentebestuur rekening houdt met de volgorde stappers (1), trappers (2), openbaar vervoer (3) en personenwagens (4). Eén van de grootste prioriteiten in het beleid is het creëren van veilige schoolomgevingen en schoolroutes in Pittem en Egem. Dit wil de gemeente bereiken door in te zetten op autoluwere kernen. De uitbreiding van de zones 30, een aantal snelheidsremmende maatregelen, fietsstraten in het centrum van Pittem, extra zebrapaden en enkele wijzigingen aan de circulatie kaderen volledig binnen deze doelstelling. Ook de herinrichting van de Markt kwam ruim aan bod. Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad op 3 juli 2023 kunnen de gemeentelijke diensten voluit aan de slag om alle beleidskeuzes op het terrein waar te maken. Beide schoolomgevingen komen als eerste aan de beurt.

Ook andere ruimtelijke plannen kwamen tijdens de infomarkt aan bod. De WVI gaf uitleg bij het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke kwaliteit in Centrum Pittem’, waarin de toekomstvisie rond de thema’s woonkwaliteit en erfgoed uit de doeken werden gedaan. Ook het woonaanbod in de gemeente, zoals de nieuwe verkaveling in de Plaatsmolenweg, werd toegelicht.

Mobiliteitsplan: tijdslijn

Eind januari 2023 namen de inwoners deel aan het inspraakmoment over de herziening van het mobiliteitsplan. Ook na het inspraakmoment kon men opmerkingen over de thema's circulatie, herinrichting van de Markt, het snelheidsbeleid in de kernen, fietsinfrastructuur, parkeren van vrachtwagens en autodelen indienen. Het voorlopig mobiliteitsplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 mei 2023. Op 22 juni 2023 maakte het gemeentebestuur samen met de WestVlaamse Intercommunale (WVI) bekend welke knopen doorgehakt werden en wat de beleidskeuzes zijn. Hierna komt het definitieve plan op de gemeenteraad van 3 juli 2023.

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Cookieverklaring - Privacyverklaring - Sitemap - Cookie instellingen

Website door Ntriga.Agency