Digibanken in regio Midwest gaan van start

De 16 besturen in regio Midwest zetten verder in op digitalisering. “Iedereen mee krijgen op de digitale snelweg is de ambitie,” aldus burgemeester Greet De Roo (covoorzitter cluster ICT). Daarom dienden de besturen via Midwest een project in om drie gebiedsdekkende digibanken uit te bouwen in de regio. De drie projectdossiers zijn goedgekeurd, de uitrol in de besturen kan starten.  

Digibanken…

Mensen in een kwetsbare positie lopen een hoger risico op digitale uitsluiting volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020). Deze kloof is aanwezig op verschillende vlakken, zoals een ongelijke toegang tot laptop of internetverbinding of beschikken over minder digitale vaardigheden. De Vlaamse overheid wil met ‘digibanken’ kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf.  

… in regio Midwest

Burgemeester Pattyn (covoorzitter cluster welzijn): “In regio Midwest liep een voortraject van januari tot mei 2022 als verkenning van de actuele  situatie. In september werden drie dossiers ‘implementatietrajecten digibanken’ ingediend, respectievelijk voor de subregio’s Izegem, Roeselare en Tielt. Er is bewust gekozen om te werken in subregio’s om acties dicht bij de burger te kunnen opzetten.”   Elk van de drie digibanken ontvangt ongeveer €500.000 subsidie voor een looptijd van 2 jaar (dus tot einde 2024). “Voor de uitrol en de opvolging van de samenhang tussen de diverse projecten, doen de besturen opnieuw beroep op DVV Midwest,” verduidelijkt voorzitter Kris Declercq.  De bedoeling is om de middelen voor de digibanken op een samenhangende manier in te zetten met de andere middelen rond e-inclusie die de regio ontvangt.  

Praktisch

“Tot slot zullen we de krachten per subregio bundelen met de lokale besturen, middenveldorganisaties, opleidingsverstrekkers, onderwijsinstellingen en sociale economie,” aldus burgemeester Vergote (covoorzitter cluster ICT). Dankzij de middelen van de digibanken worden onderstaande acties ondernomen:   Bestaande openbare computerruimtes krijgen een upgrade en blinde vlekken worden weggewerkt. Zo kan iedereen in zijn nabije omgeving in een openbare computerruimte terecht. Mensen kunnen op meer plekken terecht met vragen. Om ondersteuning te bieden, worden alle eerstelijnsmedewerkers extra opgeleid en ondersteund. Mensen die niet over een toestel beschikken kunnen er tijdelijk één ontlenen. De digitale tool ‘Digiwijzer’ zorgt voor een beter doorverwijzing naar het bestaande aanbod. Dankzij de box met tablets en laptops is er meer vorming op locatie, zo wordt de mobiliteitsdrempel op het West-Vlaamse platteland maximaal ondervangen. Kan men binnen de sociale economie een innovatief spoor bewandelen. Door het herstellen van tablets en laptops worden toestellen (terug) aangeboden aan mensen uit kwetsbare groepen.

Gepubliceerd op 28 november 2022

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Cookieverklaring - Privacyverklaring - Sitemap - Cookie instellingen

Website door Ntriga.Agency