Gemeente Pittem deelt gratis fluohesjes uit in de scholen | Pittem

Gemeente Pittem deelt gratis fluohesjes uit in de scholen

Basisscholen Pit in Pittem en De akker in deelgemeente Egem ontvangen bij de start van het nieuwe schooljaar gratis fluohesjes van het gemeentebestuur. De actie past binnen de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan waarin veel aandacht is voor de zwakke weggebruiker. “De gemeente Pittem wil een leefbare, genietbare en veilige gemeente zijn voor haar inwoners. Jaarlijks delen we fluohesjes uit in de scholen zodat de leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen begeven,” zegt burgemeester en schepen van verkeer en mobiliteit Ivan Delaere.   

Mobiliteitsplan

De kinderen uit het eerste leerjaar van basisschool Pit in Pittem en het eerste en derde leerjaar van De akker in Egem kregen een fluohesje met het logo van de gemeente op de rugzijde. Het gemeentebestuur maakte hiervoor 1400 euro vrij. De schoolomgeving is een heikel punt in het mobiliteitsplan. Beide scholen bevinden zich in de zone 30, gevisualiseerd door verkeersborden en infrastructurele ingrepen. Eind augustus 2019 zijn er extra smileyborden geplaatst die de weggebruiker extra wijzen op de zone 30 en de nabijheid van een school. De schoolomgeving wordt bovendien in de verschillende omliggende straten aangeduid door een ‘Victor Veilig-mannetje’. “Jammer genoeg respecteert niet elke weggebruiker deze zone. Uit een onderzoek van de gemeente is gebleken dat minder dan 40% van de verplaatsingen van en naar school met de fiets gebeuren. Dit terwijl 60% van de schoolgaande kinderen in Pittem onderwijs volgen op minder dan 5 kilometer van de woonplaats. Eén van de oorzaken hiervan kan zijn dat kinderen, jongeren en hun ouders de route naar school onveilig vinden, maar ook onvoldoende weten welke weg naar school de veiligste is,” zegt burgemeester Ivan Delaere.

Het gemeentebestuur werkt nu samen met WVI aan een plan om de veiligste schoolroutes duidelijk kenbaar te maken, de schoolomgevingen nog verkeersveiliger te maken en de ouders aan te sporen om meer te voet of per fiets naar school te komen. Eén van de acties is bijvoorbeeld het weren van zwaar verkeer bij het begin en einde van de schooluren. Pittem is één van de 85 gemeenten die het Charter Werftransport ondertekende waarin bepaald wordt dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Pittem werkt zo samen met de bouwsector voor een bereikbare en veilige omgeving tijdens werken. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

Beide scholen ondernemen ook zelf initiatief om de leerlingen te informeren over verkeersveiligheid zoals voetgangerstraining bij kleuters en een grote verkeerstoets waarmee de verkeerskennis en risicoherkenning van de leerlingen wordt getest.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency