Ringlaan N37 | Pittem

Ringlaan N37

Vanaf maandag 7 september starten grote onderhoudswerken op de N37 Ring op grondgebied Pittem en Ardooie. Het huidige betonnen wegdek is versleten en zorgt voor geluidsoverlast.

Tussen de N50 Brugsesteenweg en de Tieltstraat (beide kruispunten inbegrepen) wordt het volledige betonnen wegdek van de Ring opgebroken en vervangen door geluidsarm asfalt.

Het kruispunt van de N37 Ring met de N50 Brugsesteenweg krijgt ook een hele nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen alsook nieuwe driekleurige verkeerslichten.

Op de N50 Brugsesteenweg wordt de toplaag vernieuwd in asfalt tussen de Ring en het kruispunt met de Posterijlaan. Tenslotte wordt er ook aan hakhoutbeheer gedaan op het talud van de Ring in de zone richting Tielt.

De werken zullen in totaal 104 werkdagen in beslag nemen (weekends en feestdagen niet inbegrepen). De werken zullen ernstige verkeershinder met zich meebrengen. De werken worden uitgevoerd in 4 fases.

Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de N37 Ring doorgang behouden in beide richtingen maar moet het verkeer telkens over één rijstrook in plaats van twee.

Op de webpagina www.wegenenverkeer.be/Pittem kan u steeds terecht voor de meest recente info over de werken.

Meer infomatie betreffende de verschillende fases en omleiding kan je hieronder vinden.

 

Werken aan het kruispunt Ringlaan N37 - Vijfstraat - wijziging omleiding vanaf 23/09

  • Verkeer komende vanuit het centrum Pittem: kruispunt is volledig onderbroken, er is éénrichtingsverkeer voorzien richting Tielt via de Puttensdreef.
  • Verkeer komende uit de Vijfstraat: geen doorgang rechtdoor richting centrum Pittem. Het is enkel mogelijk om de Ringlaan rechts op te rijden.
  • Verkeer komende uit richting Tielt: centrum Pittem is enkel te bereiken via de Tieltstraat De Kromte.
 Fietsers opgelet! 
  • Vanaf woensdag 23/09 is er ook voor de fietsers richting Tielt éénrichtingverkeer in de Puttensdreef!
  • Fietsers komende uit de Vijfstraat die naar het centrum van Pittem willen, dienen de Gentsemeersweg te volgen.
  • Komende vanuit richting Tielt dienen de fietsers de Ringlaan te nemen (richting Pittem) en niet via de Puttensdreef.
Meer info over de onderhoudswerken Ringlaan N37 kan je vinden op https://www.pittem.be/nl/wonen/wegen/wegenwerken/ringlaan-n37 

Hakhoutbeheer langs Ringlaan N37

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen.

In Pittem gebeurt dit begin november langs de N37 Ringlaan (richting Ardooie) over 2 zones van 200m, dit ter hoogte van de Meulebekestraat en de Gentsemeersweg.

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.  

Hakhoutbeheer lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.  

Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Oude en grote bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen. 

Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren staat op de website van AWV: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency