Ringlaan N37 | Pittem

Ringlaan N37

Update: start onderhoudswerken fase 3 en 4

Op maandag 12 april 2021 start de volgende fase op van de grote onderhoudswerken op de N37 Ring op grondgebied Pittem en Ardooie. Nu is het de beurt aan het kruispunt van de N37 Ring met de N50 Brugsesteenweg. Die wordt volledig vernieuwd: het vroegere beton wordt vervangen door asfalt en er komen nieuwe verkeerslichten. Het kruispunt wordt kant per kant aangepakt. Het verkeer op de N37 gebeurt in beide richtingen over één rijstrook in plaats van twee.

 

Fase 3

In deze fase wordt er gewerkt in de rijrichting Ardooie en wordt dus de noordkant van het kruispunt aangepakt. Deze werken starten op maandag 12 april en zullen eindigen rond begin mei. Gelijktijdig met deze werken worden ook asfalteringswerken uitgevoerd op de N50 tussen de Posterijlaan en de Waterstraat. Deze werken zullen een tweetal dagen duren. 

Fase 4

In deze fase zal er gewerkt worden op het kruispunt van de N37 Ring met de N50 Brugsesteenweg maar nu in de richting van Tielt zodat de zuidkant van het kruispunt wordt aangepakt. Deze werken sluiten aan op fase 3 en zullen 15 werkdagen in beslag nemen. Het einde is voorzien tegen midden juni. 

Verkeershinder

Beide fases van de werken brengen heel wat verkeershinder met zich mee. Meer informatie en het plannetje van de omleiding vind je op de bewonersbrief

Hinder voor fietsers

Fietsers die de Ring (N37) willen oversteken vanuit de N50 zullen omgeleid worden via de Veldstraat, Meulebekestraat, Spoorweglaan, Posterijlaan en omgekeerd.

Impact op openbaar vervoer

Tijdens zowel fase 3 en 4 zullen de bussen van de Lijn de omleiding moeten volgen zoals beschreven in de bewonersbrief

De volledige bewonersbrief kan je in de bijlage hieronder raadplegen. 

Start onderhoudswerken 2020

Vanaf maandag 7 september 2020 startten grote onderhoudswerken op de N37 Ring op grondgebied Pittem en Ardooie. Het huidige betonnen wegdek is versleten en zorgt voor geluidsoverlast.

Tussen de N50 Brugsesteenweg en de Tieltstraat (beide kruispunten inbegrepen) werd het volledige betonnen wegdek van de Ring opgebroken en vervangen door geluidsarm asfalt.

Het kruispunt van de N37 Ring met de N50 Brugsesteenweg krijgt ook een hele nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen alsook nieuwe driekleurige verkeerslichten.

Op de N50 Brugsesteenweg wordt de toplaag vernieuwd in asfalt tussen de Ring en het kruispunt met de Posterijlaan. 

De werken zullen in totaal 104 werkdagen in beslag nemen (weekends en feestdagen niet inbegrepen). De werken zullen ernstige verkeershinder met zich meebrengen. De werken worden uitgevoerd in 4 fases.

Op de webpagina www.wegenenverkeer.be/Pittem kan u steeds terecht voor de meest recente info over de werken.

Hakhoutbeheer langs Ringlaan N37

De voorbije maanden voerde het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen.

In Pittem gebeurde dit begin november langs de N37 Ringlaan (richting Ardooie) over twee zones van 200m, dit ter hoogte van de Meulebekestraat en de Gentsemeersweg.

 

Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren staat op de website van AWV: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency