RUP Sporthal fase ontwerp | Pittem

RUP Sporthal fase ontwerp

In het Meerjarenplan 2020-2025 is voorzien dat er een nieuw sportcomplex gebouwd wordt op de bestaande sportsite.

De inplanting is voorzien ten zuidoosten van de bestaande sporthal, langs de Kokerstraat. Het gaat om een gebouw met een grondoppervlakte van 68 m op 36 m, met een bouwhoogte van ± 7 m. Er wordt geen bijkomende parking voorzien. De bestaande parking voor sporthal en Zaal de Magneet – met in- en uitgang via de Egemstraat – blijft voorlopig behouden.

Vooraleer er echter een aanvraag voor een omgevingsvergunning (dit is de opvolger van de vroegere bouwvergunning) ingediend kan worden, moet eerst het plan van aanleg gewijzigd worden via een uitvoeringsplan.

Goedkeuring

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is een vrij lange procedure waarbij in een eerste fase een startnota en procesnota werden opgemaakt. Deze laatste beschrijft de verschillende stappen die gezet worden om tot het definitieve ruimtelijk uitvoeringplan te komen. In een volgende fase werden een scopingsnota en een voorontwerp met grafisch plan opgesteld. Tijdens een zogenaamde plenaire vergadering werd dit besproken met diverse adviesinstanties. 

De gemeenteraad heeft op 3 oktober 2022 een ontwerp voorlopig vastgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dit RUP samen met het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten onderworpen aan  een openbaar onderzoek waarbij het dossier gedurende zestig dagen ter inzage werd gelegd (nl. van 5 november 2022 tot en met 4 januari 2023). Er waren geen reacties/bezwaarschriften.

De volgende adviesinstanties hebben een gunstig advies verleend: het Departement Omgeving, De Bestendige Deputatie van de Provincie en de Gecoro.

Op 03/04/2023 is het ruimtelijk uitvoeringsplan Sporthal definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Dit besluit is op 29/06/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Je kan dit ontwerp raadplegen via volgende linken:

- bestaande toestand;

- toelichtende nota;

- ontwerp bestemmingsplan;

- stedenbouwkundige voorschriften;

 

 

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency