RUP Sporthal fase ontwerp | Pittem

RUP Sporthal fase ontwerp

In het Meerjarenplan 2020-2025 is voorzien dat er een nieuw sportcomplex gebouwd wordt op de bestaande sportsite.

De inplanting is voorzien ten zuidoosten van de bestaande sporthal, langs de Kokerstraat. Het gaat om een gebouw met een grondoppervlakte van 68 m op 36 m, met een bouwhoogte van ± 7 m. Er wordt geen bijkomende parking voorzien. De bestaande parking voor sporthal en Zaal de Magneet – met in- en uitgang via de Egemstraat – blijft voorlopig behouden.

Vooraleer er echter een aanvraag voor een omgevingsvergunning (dit is de opvolger van de vroegere bouwvergunning) ingediend kan worden, moet eerst het plan van aanleg gewijzigd worden via een uitvoeringsplan.

Wat is de stand van zaken?

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is een vrij lange procedure waarbij in een eerste fase een startnota en procesnota werden opgemaakt. Deze laatste beschrijft de verschillende stappen die gezet worden om tot het definitieve ruimtelijk uitvoeringplan te komen. In een volgende fase werden een scopingsnota en een voorontwerp met grafisch plan opgesteld. Tijdens een zogenaamde plenaire vergadering werd dit besproken met diverse adviesinstanties. 

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 3 oktober 2022 een ontwerp voorlopig vastgesteld

Je kan dit ontwerp raadplegen via volgende linken:

- bestaande toestand;

- toelichtende nota;

- ontwerp bestemmingsplan;

- stedenbouwkundige voorschriften;

 

Wat staat er nu nog te gebeuren?

De procedure voorziet nog het volgende:

  • Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan samen met het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten aan een openbaar onderzoek waarbij het dossier gedurende zestig dagen ter inzage gelegd wordt. In dit geval van 5 november 2022 tot en met 4 januari 2023.
  • Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, p/a Markt 1, 8740 Pittem, t.a.v. de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening), ten laatste op 4 januari 2023. Reageren kan per brief (tegen ontvangstbewijs of aangetekend) of via mail (stedenbouw@pittem.be). Je kan het dossier ook komen inkijken na afspraak.
  • Indien er geen gegrond bevonden bezwaren worden ingediend die een aanpassing vereisen (de Gecoro geeft hierover een beoordeling en een advies), kan de gemeenteraad dit ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vaststellen.

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2023 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency