plan-MER-plicht aanvraag planologisch attest voor Multi Bazar NV - bekendmaking beslissing | Pittem

plan-MER-plicht aanvraag planologisch attest voor Multi Bazar NV - bekendmaking beslissing

Voor de bovenvermelde aanvraag tot planologisch attest dient een onderzoek tot milieueffectrapportage uitgevoerd.

Het Team Mer heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen door het publiek geraadpleegd worden gedurende een periode van 30 dagen vanaf 12/06/2019.

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan u ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank. U vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL18029.

Deze verplichtingen volgen uit de omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007.

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency