Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorweglaan | Pittem

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorweglaan

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 17/12/2018.

Het openbaar onderzoek liep van 6/3/2019 tot en met 5/5/2019. Er werd een infoavond georganiseerd op 7/3/2019 in zaaal Broeders Maristen.

Na advies van de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) wordt het ontwerp - al of niet na aanpassing - voorgelegd voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek.

Het plan omvat:

- een weergave van de juridische en feitelijke ruimtelijke toestand;

- een grafisch plan;

- de stedenbouwkundige voorschriften;

- een toelichtende nota.

Verder is er ook een zogenaamd ontheffingsbesluit genomen dat er geen milieueffectenrapport dient opgemaakt voor dit plan.

 

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency