Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem" - bekendmaking startnota | Pittem

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem" - bekendmaking startnota

De gemeente Pittem is begaan met een goede ruimtelijke ordening. Momenteel wordt er een stedenbouwkundig plan opgemaakt waarin gezocht wordt naar manieren om de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Pittem te sturen.

De gemeente Pittem heeft samen met de intercommunale WVI een eerste voorstel uitgewerkt. Het is het uitgelezen moment om u als inwoner uit te nodigen om mee vorm te geven aan deze visie. We organiseerden hiervoor een participatiemoment  op woensdagavond 22 mei 2019 in zaal de Fontein, Fonteinestraat 22, om 19u30. Er is hieromtrent ook een verslag opgemaakt.

Ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt er nagedacht over:

- hoe er in de toekomst een goed evenwicht tussen eengezinswoningen en appartementsgebouwen kan gevonden worden;

- hoe het resterende waardevolle bouwkundig erfgoed kan behouden blijven;

- hoe bouwvoorschriften ervoor kunnen zorgen dat nieuwbouwprojecten of verbouwingen aan bestaande woningen een harmonieus straatbeeld creëren;

- hoe inbreidingsgerichte woonprojecten op strategische locaties de dorpskern op een kwalitatieve manier kunnen versterken.

Dit is verder uitgewerkt in een startnota en een procesnota. Deze nota’s liggen ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening vanaf 13 mei 2019 tot en met 11 juli 2019, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (op dinsdag enkel in namiddag maar tot 19.00 u).

Reageren kan per brief (tegen ontvangstbewijs) of via mail (stedenbouw@pittem.be) bij het gemeentebestuur Pittem, p/a Markt 1, 8740 Pittem (dienst Ruimtelijke Ordening). Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere publieke documenten, wel de inhoud.

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency