Openbare Onderzoeken & Beslissingen | Pittem

Openbare Onderzoeken & Beslissingen

Alle dossiers (zowel omgevingsvergunningsaanvragen als de bekendmakingen van de beslissingen daaromtrent) zijn raadpleegbaar op ons geoportaal.

 

Let wel: niet alle documenten zijn echter vrij raadpleegbaar in het geoportaal (bv. plannen die auteursrechterlijk beschermd zijn). De plannen zijn dan wel raadpleegbaar tijdens de openingsuren in het gemeentehuis, dienst stedenbouw en milieu.

 

Aanvragen en beslissingen zijn in principe ook raadpleegbaar via het Vlaamse omgevingsloket.

 

In het dossier Luminus/Windkracht Vlaanderen - een aanvraag voor het plaatsen van 3 windturbines - is tijdens de beroepsprocedure een wijzigingsverzoek ingediend door de aanvrager. Dit wijzigingsverzoek is goedgekeurd door de Gewestelijke Omgevingsambtenaar. Dit betekent dat bijgevolg een nieuw openbaar onderzoek dient georganiseerd.

Dit openbaar onderzoek loopt van 14/01/2021 tot 13/02/2021.

Hieronder vindt u een overzicht terug van de inhoud van het wijzigingsverzoek:

- een actualisatie van de lokalisatienota (aangepaste tekst grijs gearceerd);

- een esthetische toets omwille van niet uit te sluiten overhang van de wieken van WT2 over landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

- het inplantingsplan van de aansluitingscabine ter hoogte van WT2, waarvan de locatie tijdens de procedure in eerste aanleg reeds werd aangepast naar een locatie op 10 m uit de as van de weg. De locatie werd na de eerste aanlegprocedure niet opnieuw gewijzigd, maar de plannen (plan1 - plan2 - plan3) worden hierbij voor de volledigheid toch geÏntegreerd;

- perceel 391 A wordt toegevoegd aan de situering (zie inplantingsplan WT2);

Via het Geoportaal kan je het volledig dossier bekijken.

Je kan het wijzigingsverzoek ook komen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening. Wegens de Coronamaatregelen dien je hiervoor een afspraak te maken. Uit respect voor elkaar vragen we u om bij een fysieke raadpleging van de aanvraag in het gemeentehuis een eigen mondmasker te dragen en de richtlijnen ter plaatse te respecteren.

Bezwaren of opmerkingen kan u bij voorkeur via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Pittem (Markt 1, 8740 Pittem).

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency