Openbare Onderzoeken & Beslissingen | Pittem

Openbare Onderzoeken & Beslissingen

Alle dossiers (zowel omgevingsvergunningsaanvragen als de bekendmakingen van de beslissingen daaromtrent) zijn raadpleegbaar op ons geoportaal.

 

Let wel: niet alle documenten zijn echter vrij raadpleegbaar in het geoportaal (bv. plannen die auteursrechterlijk beschermd zijn). De plannen zijn dan wel raadpleegbaar tijdens de openingsuren in het gemeentehuis, dienst stedenbouw en milieu.

 

Aanvragen en beslissingen zijn in principe ook raadpleegbaar via het Vlaamse omgevingsloket.

 

CORONA-CRISIS

BELANGRIJK BERICHT

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen tot 60 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency