Bouwen en verbouwen | Pittem

Bouwen en verbouwen

BELANGRIJK ! Alle hieronder vermelde soorten vergunningen worden vanaf 1 januari 2018 ondergebracht in nog slechts 1 vergunning, namelijk de OMGEVINGSVERGUNNING.  

Gefaseerd  werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de 'omgevingsvergunning'. Naast de Vlaamse overheid en de provincies zijn zes Vlaamse gemeenten al gestart met die omgevingsvergunning op 23 februari 2017. Met ingang van 1 januari 2018 geldt deze nieuwe regelgeving voor heel Vlaanderen.

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij een architect nodig is, moeten sedert 23 februari 2017 digitaal ingediend worden.  De gemeente werkt de aanvraag vervolgens op digitale wijze af. Aanvragen en meldingen zonder architect kunnen nog op papier worden ingediend maar dienen digitaal verwerkt. Best maak je hiervoor een afspraak met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Milieuvergunningen  aangevraagd tussen 23 februari en de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 1/1/2018 zijn in principe van onbepaalde duur, net zoals alle latere aanvragen; een einddatum kan slechts onder dezelfde voorwaarden als voor de omgevingsvergunning (art. 68). Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

Meer informatie is te vinden via het Omgevingsloket. Hier kunnen architecten ook terecht voor het digitaal aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

Nieuw is ook dat alle beslissingen omtrent aanvragen tot omgevingsvergunning die zijn ingediend na 1/1/2018 dienen bekend gemaakt op ons Geoportaal.

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid. De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten;

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Procedure

Hoe vraag ik het attest aan?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. Je kan het aanvraagformulier downloaden op de website.

Waar vraag ik het attest aan?

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

Jij of jouw notaris dient een aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente. Als de gemeente de mogelijkheid voorziet, kan de aanvraag ook elektronisch ingediend worden. Sommige gemeenten hebben hiervoor ook een modelformulier. Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag. Voor meer informatie kan je terecht bij jouw gemeente.

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency