Individuele waterzuivering | Pittem

Individuele waterzuivering

Zal je nooit kunnen aansluiten op de riolering? Dan ben je verplicht om zelf je afvalwater te zuiveren.
 

Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Ook in de toekomst zal men hier dus geen riool aanleggen in de straat. Deze gebouwen zijn op het zoneringsplan ingetekend in het individueel te optimaliseren buitengebied. Een eigen waterzuivering moet hier op termijn voorzien worden. Bij nieuwbouw moet deze onmiddellijk geplaatst worden. Voor bestaande gebouwen zal rioolbeheerder jou contacteren op het moment dat je de IBA moet plaatsen. Vaak wordt een IBA opgelegd bij bouw- en/of renovatiewerken via de omgevingsvergunning.

 

Men heeft de keuze om zelf een IBA te plaatsen of dit via Fluvius te laten uitvoeren:

  • Indien de bouwheer zelf een IBA plaatst kan hij vrijstelling van de saneringsbijdrage vragen mits een attest van de burgemeester (aan te vragen via de milieudienst), waarin verklaard wordt dat de IBA conform de eisen Vlarem II werkt, we spreken dan van een individuele IBA. Sinds 4 februari 2020 is er geen gemeentelijke subsidie meer voorzien voor wie zelf een IBA plaatst, tenzij je gebruik maakt van de tijdelijke overgangsmaatregel (zie hieronder).
  • De bouwheer kan ook kiezen voor een collectieve IBA die geplaatst wordt door Fluvius waarbij de klant dan enkel de aansluitkost van 735,20 € (excl. BTW, anno januari 2020) moet betalen en natuurlijk de saneringsbijdrage. Deze IBA zal dan beheerd en onderhouden worden door Fluvius. Voor de installatie van een IBA beheerd door Fluvius, kan je online de aansluiting aanvragen via de website van Fluvius.

 

De gemeentelijke subsidie voor het plaatsen van een IBA is dus afgeschaft, maar er is nog een overgangsmaatregel van toepassing: volledig ingediende aanvragen waarbij de IBA werd verplicht via een stedenbouwkundige, DBA of omgevingsvergunning en waarvan de vergunningsaanvraag werd ingediend voor 4 februari 2020 kunnen nog in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie mits de aanvraag wordt ingediend vóór 1 december 2021. Raadpleeg in dat geval hier het reglement voor een subsidie van 625 euro voor de plaatsing van een IBA. De gemeentelijke subsidie kan je aanvragen door het invullen van dit formulier.

Maar er is meer! Indien een IBA jouw afvalwater zuivert, betaal je logischerwijze geen bovengemeentelijke saneringsbijdrage op je waterfactuur. 

Een IBA is een installatie die voorzien is op het zuiveren van zowel grijs als zwart afvalwater. Regenwater moet dus sowieso afgekoppeld worden van de afvalwaterleidingen op het moment de dat IBA aangesloten wordt.

De lozing van het gezuiverde afvalwater die uit de IBA komt (het effluent) is geregeld in Vlarem II art. 6.9.2. Als er binnen een straal van 50 meter oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater aanwezig is, moet het effluent hierop aangesloten te worden. In het andere geval moet men het gezuiverde afvalwater lozen via een besterfput die voldoet aan de bepalingen uit dit Vlarem-artikel.

Wil je meer weten? Bekijk dan zeker eens deze brochure:

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency