Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie | Pittem

Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

Wat?

Gemeentelijke subsidie in aanvulling van de verbeteringspremie en/of aanpassingspremie van het Vlaams Gewest.

Wie komt in aanmerking ?

Aan de inwoners van de gemeente Pittem die genieten van de tussenkomst vanwege het Vlaamse Gewest van een verbeterings- en/of aanpassingspremie voor een bestaande woning, wordt een gemeentelijke verbeterings-en/of aanpassingspremie toegekend.

Hoeveel bedraagt de premie?

10% van de tussenkomst van het Vlaamse gewest.

Dit toegekende bedrag wordt verhoogd met 20% per inwonend kind of gehandicapte ten laste op de datum van de premieaanvraag bij het Vlaamse Gewest, met een maximum van 100%.

Als persoon ten laste wordt beschouwd :

  • het inwonend kind dat nog geen 18 jaar is op de indieningsdatum
  • het inwonend kind dat kinderbijslag of wezenrente wordt uitbetaald op de indieningsdatum
  • het inwonend kind dat als werkelijk ten last wordt genomen door de Minister
  • elke erkende ernstig gehandicapte (aanvrager of familielid) die deel uitmaakt van het gezin         

Wat moet ik doen?

Heb je een premie ontvangen van het Vlaamse Gewest, bezorg dan voor een vlotte afwerking van de gemeentelijke verbeteringspremie en/of aanpassingspremie

  • jouw rekeningnummer
  • indien nodig een attest van erkende handicap

bij de dienst huisvesting, Markt 1.

Lees het volledig reglement.

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Din
13:30 - 19:00
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Don
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency