Algemene info | Pittem

Algemene info

We plaatsen nog eens alle informatie op een rijtje. Zo weten jullie perfect welke regels er nageleefd moeten worden tijdens deze aangepaste vakantiewerking.

Zit je nog steeds met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via sportdienst@pittem.be of jeugddienst@pittem.be

Algemene info vakantieaanbod zomervakantie 2021

Bubbel per week 

Een kind kan per week slechts deel uitmaken van 1 bubbel van 10 kinderen. Gelieve per week (loopt van maandag tot zondag) één vrijetijdsaanbod per week te kiezen.

Er is bijgevolg geen voor- en naopvang tussen de speelpleinwerking, de sportkampen en de buitenschoolse kinderopvang Ferm voorzien.    

Wie kan deelnemen 

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren vanuit het recht op spelen, op vrije tijd, participatie en engagement kunnen deelnemen. Het is wel van belang dat we bepaalde risicogroepen ook beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen. 

Risicogroepen

Experten schuiven een lijst met risicogroepen naar voor. Indien een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep hebben ouders de verantwoordelijkheid om ons dit te melden. Bij twijfel zal er voorafgaandelijke toestemming van huisarts nodig zijn om te kunnen deelnemen aan het aanbod.    

Medische fiche

Vul voor de deelname aan de speelpleinwerking en sportkamp de medische fiche in. Ook indien er iets wijzigt, gelieve dit aan te passen in het online formulier.

Spelen, bewegen en sporten op eigen terrein 

De maximale capaciteit van onze terreinen, infrastructuur en locatie wordt ingezet.  Er wordt zoveel mogelijk gespeeld op onze eigen locatie, d.w.z. dat er geen uitstappen en workshops plaats zullen vinden. Hygiëne zal van uiterst belang zijn, zowel bij de kinderen, begeleiding, als op vlak van infrastructuur.    

Reserveren = betalen bij jeugd- en sportactiviteiten 

Voor de sport- en jeugdactiviteiten (sportkampen, speelplein- en tienerwerking) wordt er voor een volledige periode (meestal een week) gereserveerd en op voorhand ingeschreven, d.w.z. dat er NIET geannuleerd kan worden. Nadien ontvang je een factuur.

Er is enkel terugbetaling mogelijk: 
- indien je kind ziek is en hiervoor een ziektebriefje kan vertonen of overmacht. 
- annuleringen kunnen ten laatste eind maart en eind juni.    

Inschrijven aanbod paas- en zomervakantie

Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf donderdag 18 februari 2021 om 19.00 uur via de webshop.

Inschrijven voor de zomervakantie kan vanaf dinsdag 11 mei 2021 om 19.00 uur via de webshop. Als je je inschrijving correct hebt afgerond, ontvang je een e-mail ter bevestiging. Ben je al geregistreerd, dan kan je gewoon aanmelden en meteen inschrijven via onze webshop.

Voor sommige activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. Is de activiteit volzet, dan kan je inschrijven op een wachtlijst. Wanneer er een plaats is vrij gekomen of er annuleert iemand, dan nemen we contact op met wie bovenaan de wachtlijst staat.  Heb je vragen, laat het ons weten: sportdienst@pittem.be, jeugddienst@pittem.be of bko.pittem@samenferm.be  

Striktere maatregelen voor +12 

+12 mag je aanzien als volwassenen.  Zij pakken het virus sneller op, geven het makkelijker door. 

Daarom gelden er striktere maatregelen voor +12:
- Contact niet stimuleren (= afstand houden, geen GSM doorgeven...) 
- Intensief contact zeker vermijden (= zeker niet aan elkaars gezicht zitten > niet schminken of insmeren / spelletjes als 'vleeshoop' speel je niet.) 
- Bij wondverzorging dragen tiener en verzorger beiden verplicht een mondmasker.   

Breng- en haalmomenten

Ouders en externen zullen de locaties niet kunnen betreden.  

- Bij de breng- en haalmomenten dragen volwassenen en + 12-jarigen een mondmasker. 

- Breng en haal uw kind alleen, bij voorkeur steeds dezelfde persoon.

Belang van maatregelen

Wij willen de ouders nogmaals erop wijzen dat kinderen geen gebruik kunnen maken van een verschillend vakantieaanbod in dezelfde week. In dezelfde week kunnlen kinderen niet naar de voetbaltraining én naar het sportkamp én naar de speelpleinwerking. Als een kind besmet is, dan moeten alle personen van deze bubbels in quarantaine. 

Ziekte en quarantaine

Kinderen en jongeren die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 3 dagen) kunnen niet deelnemen aan het aanbod. Kinderen in quarantaine of die een hoog risicocontact hadden, kunnen niet deelnemen aan ons aanbod. Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte! Test een deelnemer of één van de huisgenoten positief tijdens de duur van de activiteiten, verwittig dan steeds de jeugd- of sportdienst. De deelnemer mag niet meer terugkeren naar de speelpleinwerking of het sportkamp. 

Vertoont je kind symptomen 2 dagen na de speelpleinwerking of sportkamp? Neem dan contact op met de jeugddienst: 051/460362 of sportdienst: 051/460380.

Wijzen de symptomen op COVID-19? Raadpleeg de huisarts bij volgende symptomen: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree. Indien deze symptomen zich voordoen tijdens de activiteiten, dan zullen we jullie bellen om je kind te komen halen. We vragen dan ook om met de huisarts contact op te nemen. Verwittig ons ook als er symptomen optreden binnen de twee dagen na de activiteit en deze symptomen daarna bevestigd worden met een positieve test. Bij een positieve test zul je een oproep krijgen van een contactonderzoeker van de Vlaamse overheid, die u zal bellen op het nummer 02/214.19.19. Vermeld daarbij zeker de deelname aan de speelpleinwerking of sportkamp en geef onze gegevens op. Dan isoleren we de deelnemer van de groep en contacteren we de ouders. De deelnemer dient zo snel mogelijk opgehaald te worden of naar huis te gaan. De eventuele binnenruimte, de contactoppervlaktes in de buitenruimte en het materiaal dat door de zieke werden aangeraakt, worden ontsmet. Binnen de 24 uur dienen de ouders de huisarts telefonisch te contacteren, zodat er zo nodig een test kan afgenomen worden. De huisarts zal de bevoegde instanties verwittigen zodat de contactopvolging snel kan opstarten. De symptomen die wijzen op COVID-19 vind je op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid. Koorts betekent niet automatisch dat je besmet bent, dat kan ook door andere oorzaken komen. Let dus op of je nog andere symptomen opmerkt die kunnen wijzen op een besmetting, zoals vermoeidheid, hoesten, ademhalingsproblemen, zich ziek voelen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust, niet goed meer kunnen ruiken of proeven. 

 

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency