Verkiezingen | Pittem

Verkiezingen

Verkiezingen 14 oktober 2018

op 14 oktober 2018 hebben de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraden. In Pittem wordt er met potlood en papier gestemd.

Stemmen voor Belgen is verplicht

Vanaf 18 jaar ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. De kiesvoorwaarden om te stemmen zijn:

 • Je bent Belg.
 • Je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2018.
 • Je bent op 1 augustus 2018 ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Stemrecht voor personen met een andere nationaliteit dan de Belgische

Ook niet-Belgen kunnen bij de gemeente waar ze hun hoofdverblijfplaats hebben schriftelijk een aanvraag indienen om hun stem uit te brengen voor de Europese verkiezingen. Hiervoor kan je tot en met 31 juli 2018 een aanvraag indienen. Dit gebeurt met een modelformulier, dat je online kan verkrijgen en opsturen per post of kan verkrijgen/invullen/indienen bij de dienst burgerzaken.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of je aan alle kiesvoorwaarden voldoet en beslist in voorkomend geval om je in te schrijven op de kiezerslijst. Eenmaal goedgekeurd heb je aldus stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen (niet voor de provincieraadsverkiezingen) en ben je zoals elke Belg verplicht om deel te nemen aan de verkiezing. Deze goedkeuring blijft geldig voor volgende gemeenteraadsverkiezingen, zolang je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden. Heb je al een goedgekeurde aanvraag bij de vorige verkiezingen (gemeenteraad) en voldoe je nog aan de voorwaarden? Dan hoef je de aanvraag dus niet opnieuw te doen.

De voorwaarden voor niet-Belgische burgers van de Europese Unie

 • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters (bevolkingsregister of vreemdelingenregister) van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • een aanvraag indienen om ingeschreven te worden als kiezer (met het daartoe voorziene formulier)

De voorwaarden voor niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

 • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters (bevolkingsregister of vreemdelingenregister) van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen laten gelden
 • een aanvraag indienen om ingeschreven te worden als kiezer (met het daartoe voorziene formulier)

Verkiezingswebsites informeren burgers en kandidaten

Om de burger goed te informeren ontwikkelde het Agentschap Binnenlands Bestuur een verkiezingswebsite vlaanderenkiest.be, hier vind je alle informatie met betrekking tot de verkiezingen. Je vindt er oa. alle nodige formulieren.

Downloadbare documenten

Copyright 2018 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Sitemap

Website door Ntriga.Agency