Milieu | Pittem

Milieu

Subsidie voor het afkoppelen van regen- en afvalwater

Subsidiereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones waar een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt.

Subsidie voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen

 

Subsidie voor het plaatsen van een systeem voor individuele behandeling van afvalwater

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency